Aktuellt

Nästa programpunkt är

Lördag den 3 november kl. 10.00 – 14.00 Atlantfåglar på drift

Vi hoppas på starka västvindar denna dag. Fåglar som normalt lever längre åt väster kan då driva in mot Sveriges västkust. Havssulor, stormfåglar och tretåiga måsar mm blir då tänkbara att observera.

Plats: Samling vid Fredriksdals bilparkering för samåkning. Destination Kullen. Riktigt var ännu ej bestämt.

Kontakt: Sven Gustavi tel. 0701 706 421.

 

Stadsbyggnadsförvaltningens serie guidade turer i Helsingborgs vackra natur har avslutats för säsongen