Aktuellt

Så fick det bli ännu en magnoliablomning denna vår i Rosenträdgården

Magnolia i Rosenträdgården

Tack vare att Naturskyddsföreningen och Jordens vänner överklagat först rivningsbeslutet av trädgården och dess paviljonger och därefter att vi inte befanns berättigade att överklaga, kunde rivningsbeslutet inte vinna laga kraft. Rivningen är därför uppskjuten i första hand till hösten – men innan dess har vi ett val!

Vi hoppas att framtiden för parken ser ljusare ut än för landborgsgaraget! Gå gärna dit och upplev hur fladdermössen flyger omkring bland träden i skymningen! Som vi tidigare anfört i vårt överklagande är fladdermössen skyddade enligt artskyddsförordningen och av den europeiska konventionen Eurobats. Det är därmed förbjudet att förstöra deras boplatser.

Text och foto: Christel Kvant

Stadsbyggnadsförvaltningens serie guidade turer i Helsingborgs vackra natur, där även vår förening är med och leder några turer, fortsätter med följande programpunkt.

 

Tisdag 5 juni 18.00–20.30 – Upptäck Öresund. Sabellatur

Följ med undersökningsfartyget Sabella ut på Öresund. Med hjälp av en marinbiolog tittar vi på vilka djur och växter som finns på Sundets botten. Begränsat till 25 platser, anmälan via Kontaktcenter.

Mötesplats: Norra Hamnen, tisdagen 5 juni klockan 18:00.

Anmälan via Kontaktcenter: telefon (042-10 50 00) eller e-post (kontaktcenter@helsingborg.se).

Ytterligare turer med Sabella äger rum samma klockslag måndag 11 juni, onsdag 13 juni, onsdag 20 juni, måndag 25 juni, onsdag 27 juni.

 

Onsdag 6 juni Fredriksdals friluftsmuseum – Lär känna dina vildbin!

I varje trädgård finns det åtminstone några vildbin och humlor. De är i stort behov av mat och skydd, eftersom deras antal minskar, och många av dem är till och med rödlistade.

Träffa oss i Naturskyddsföreningen när vi medverkar på Nationaldagsfirandet den 6 juni på Fredriksdals friluftsmuseum.

Vi finns i botaniska trädgården och visar hur man kan bygga bihotell och hur man kan hjälpa de vilda solitärbina och humlorna att må bra och bli flera – bland annat genom att plantera växter som de kan leva av. Leta upp oss i botaniska trädgården, så berättar vi mera!

Text och foto: Christel Kvant.

 

Nästa aktivitet på föreningens eget vårprogram är

Söndag 17 juni kl 10.00 De vilda blommornas dag. Blomstervandring i Ättekulla naturreservat

På Ättekulla finns ett varierat landskap med skogsdungar, ett gammalt lertag och öppna gräsmarker med gravhögar från brons- och järnåldern. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen. Välj kläder efter väder och tag gärna med fika. Inga förkunskaper är nödvändiga.

Samling på City Gross parkering vid Rusthållsgatan (ta gärna buss 2 och stig av vid hållplats Runristargatan).

Kontakt: Jan-Erik Hederås 0768 161 306.