Aktuellt

Vårprogrammet avslutas med följande sensommaraktiviteter:

Lördag 3 augusti kl. 14.00 – 17.00  Ängens dag

Traditionell slåtter på Örby ängar i det sk Esket. Vi börjar med att gå en av kommunekolog guidad rundvandring i området. Därefter slår vi och räfsar vi. Redskap finns att låna. Barnaktiviteter. Samarrangemang med Råå Biblioteks Vänner och Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning. Samling på Ängen nedanför Råå vattentorn. Kontakt Karin Nilsson Jungermann tel. 0705 346 556, Sven Gustavi 0701 706 421.

Lördag 31 augusti  Besök i svampskogen

I samarbete med Sveriges mykologiska förening firar Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden, en dag i förväg, Svampens dag med ett besök i svampskogen. Närmare information om mötesplats, klockslag mm kommer att meddelas på vår hemsida i god tid innan arrangemanget. Upplysningar lämnas av Tom Svensson tel. 0722 399 919.

 

Läs vår senaste insändare Bevara våra grönområden på fliken Skrivelser under Föreningen!

Läs om pågående invasion av tistelfjärilar på fliken Natur!