Positiva nyheter

Positiva nyheter

Under den här rubriken hittar du nyheter att glädjas åt, sådant som går på rätt håll för natur och miljö. Välkommen med egna bidrag – vi behöver känna att det går framåt ibland för att vi ska få framtidstro och kraft att arbeta vidare för en hållbar framtid!

 

Så fick det bli ännu en magnoliablomning denna vår i Rosenträdgården

Magnolia i Rosenträdgården

Tack vare att Naturskyddsföreningen och Jordens vänner överklagat först rivningsbeslutet av trädgården och dess paviljonger och därefter att vi inte befanns berättigade att överklaga, kunde rivningsbeslutet inte vinna laga kraft. Rivningen är därför uppskjuten i första hand till hösten – men innan dess har vi ett val!

Vi hoppas att framtiden för parken ser ljusare ut än för landborgsgaraget! Gå gärna dit och upplev hur fladdermössen flyger omkring bland träden i skymningen! Som vi tidigare anfört i vårt överklagande är fladdermössen skyddade enligt artskyddsförordningen och av den europeiska konventionen Eurobats. Det är därmed förbjudet att förstöra deras boplatser.

Text och foto: Christel Kvant.

 

Hornbach plockar bort glyfosatet från hyllorna!

Nu slutar Hornbach att sälja växtskyddsprodukter med glyfosat i sina varuhus! Bekämpningsmedel med insekticider som klassas som skadliga för bin eller hör till gruppen neonikotinoider har även de tagits bort. Hit hör våra vanligaste kemiska bekämpningsmedel, bland annat Roundup.

Rosen 'Ghislaine de Féligonde' med ett bi

Rosen ’Ghislaine de Féligonde’ med ett bi

-Vi har följt diskussionen om glyfosat och biskydd både bland miljöskyddsorganisationer och privata aktörer. Efter en intensiv diskussion med vetenskapliga experter och forskare har vi därför beslutat att helt enkelt ändra vårt sortiment inför den här nya trädgårdssäsongen, säger Andreas Larsson, marknadschef på Hornbach i Sverige.