Positiva nyheter

Positiva nyheter

Under den här rubriken hittar du nyheter att glädjas åt, sådant som går på rätt håll för natur och miljö. Välkommen med egna bidrag – vi behöver känna att det går framåt ibland för att vi ska få framtidstro och kraft att arbeta vidare för en hållbar framtid!

 

Så fick det bli ännu en magnoliablomning denna vår i Rosenträdgården

Magnolia i Rosenträdgården

Tack vare att Naturskyddsföreningen och Jordens vänner överklagat först rivningsbeslutet av trädgården och dess paviljonger och därefter att vi inte befanns berättigade att överklaga, kunde rivningsbeslutet inte vinna laga kraft. Rivningen är därför uppskjuten i första hand till hösten – men innan dess har vi ett val!

Vi hoppas att framtiden för parken ser ljusare ut än för landborgsgaraget! Gå gärna dit och upplev hur fladdermössen flyger omkring bland träden i skymningen! Som vi tidigare anfört i vårt överklagande är fladdermössen skyddade enligt artskyddsförordningen och av den europeiska konventionen Eurobats. Det är därmed förbjudet att förstöra deras boplatser.

Text och foto: Christel Kvant.

 

Hornbach plockar bort glyfosatet från hyllorna!

Nu slutar Hornbach att sälja växtskyddsprodukter med glyfosat i sina varuhus! Bekämpningsmedel med insekticider som klassas som skadliga för bin eller hör till gruppen neonikotinoider har även de tagits bort. Hit hör våra vanligaste kemiska bekämpningsmedel, bland annat Roundup.

Rosen 'Ghislaine de Féligonde' med ett bi

Rosen ’Ghislaine de Féligonde’ med ett bi

-Vi har följt diskussionen om glyfosat och biskydd både bland miljöskyddsorganisationer och privata aktörer. Efter en intensiv diskussion med vetenskapliga experter och forskare har vi därför beslutat att helt enkelt ändra vårt sortiment inför den här nya trädgårdssäsongen, säger Andreas Larsson, marknadschef på Hornbach i Sverige.

 

Söndag 19 maj  Trädgårdsinspiration!

Vi finns på Fredriksdal Museum och Trädgårdar och i Christel Kvants trädgård på Pålsjögatan 27 – välkomna!

Naturskyddsföreningen i Helsingborg jobbar för att främja den biologiska mångfalden i våra trädgårdar – med särskilt fokus på humlor och solitärbin. Vi kan alla hjälpa till genom att välja blommor som är rika på pollen och nektar och genom att ställa boplatser till förfogande. Det är en missuppfattning att bikupor med honungsbin främjar vildbina – de utgör tvärtom en konkurrens om den lilla mattillgång som finns – såvida det inte handlar om stora kommersiella odlingar.

En kopparbalja har blivit till en äng med förgätmigej, åkervädd och snöflinga – alla matnyttiga och älskade av pollinerande insekter.

Träffa oss och lär dig mer om hur du ger mat och skydd till vildbina!

Gör ett bihotell åt solitärbina – bara fantasin sätter gränser!

Fredriksdal: Vårlust kl 10 – 16.

Christel Kvants trädgård: Pålsjögatan 27 kl 10 – 17.