Natur

Inbjudan att delta i naturutflykter 2017

Helsingborgs flora- och faunagrupp fortsätter även i år med utflykter som vi började med år 2016. Precis som då kommer vi att studera olika organismer och företeelser i naturen, men växter kommer inte alltid att dominera. För att även de som arbetar på vardagar skall ha möjlighet att delta, kommer tidpunkten att variera mellan vardagskvällar och lördags- eller söndagsförmiddagar. Exkursionerna kommer att vara 2–3 timmar. Vi planerar följande 5 träffar:

  • vecka 21 (22–28 maj) Mölle fälad – grodor, växter, fåglar.
  • vecka 24 (12–17 juni) Gantofta, Råådalen vid ravinen med sliprännor – växter, fåglar, kulturhistoria.
  • vecka 26 (26 juni–2 juli) Pålsjö skog – växter, fåglar.
  • vecka 31 (31 juli–6 augusti) Örby ängar – sandlevande insekter, växter, fåglar.
  • vecka 33 (14–20 augusti) Farhult, skjutbanan, kustheden och stranden – växter, fåglar.

Slutlig inbjudan skickas via e-post med 2–5 dagars varsel till dem som har anmält sitt intresse (gör det gärna till Jan-Erik nedan). Den kommer att innehålla upplysning om tidpunkt och samlingsplats samt kanske en mer detaljerad beskrivning av exkursionsmål. Informationen läggs även ut på föreningens hemsida under fliken Aktuellt.

Sven Gustavi, tel. 0701 706 421

Jan-Erik Hederås, tel. 042-14 03 91, ev. 0768 161 306

Föreningen samarbetar även med Stadsbyggnadsförvaltningen och Studiefrämjandet med guidade turer i Helsingborgs vackra natur, nästa gång Julikväll i Jordbodalen onsdag 12 juli.

Råån mot Görarps mölla

Råån mot Görarps mölla.

 

Orkidéer i Björka skog

Orkidéer i Björka skog.