Natur

Föreningen har under 2017 samarbetat med Stadsbyggnadsförvaltningen och Studiefrämjandet med guidade turer i Helsingborgs vackra natur. Ett nytt program för 2018 planeras att starta i april, och programmet bör vara färdigt i mars.

Information:

Sven Gustavi, tel. 0701 706 421

Jan-Erik Hederås, tel. 042-14 03 91, ev. 0768 161 306

Råån mot Görarps mölla

Råån mot Görarps mölla.

 

Orkidéer i Björka skog

Orkidéer i Björka skog.