Floragruppen

Helsingborgs Floragrupp har haft regelbundna vandringar under 33 år, ca 5 st vart och ett av åren 1985–2017.

Referat från några av de sista vandringarna:

2017-08-17 Farhultsbaden

Ett tiotal deltagare dök upp när vi vid halv sju-tiden samlades vid Farhults kyrka. Regnet hängde i luften, så vi skyndade oss under Rithas och Leos säkra ledning ner till huvudattraktionen, klockgentianan. Den visade, trots en mulen himmel, upp sin fantastiska blåa färg. Alldeles invid gentianan växte en annan färgstark växt, klockljungen.

På vägen dit såg vi bl.a. höskallra, käringtand, grå ögontröst och den rara granspiran. Sven hade med sin tubkikare, och med hjälp av den kunde vi utförligt studera storspov och myrspov som stod ute i det långgrunda vattnet. Dominerande bland fåglarna var annars gäss, som fanns i stora flockar, främst vitkindad gås. En flock med flera hundra starar höll också till i den rikliga vegetationen nere vid stranden. Några av oss fick också se skymten av en havsörn som uppvaktades av en skränig samling kråkfåglar. Lagom till att vi återvände till bilarna öppnade sig himlen. Vilken tur vi hade!

Text och foto: Tom Svensson

 

2017-08-05 Örby ängar

Vi var bara en handfull deltagare som samlades vid Sundsgården under Jan-Eriks och Svens ledning  denna förmiddag. Många hade säkert skrämts bort av det synnerligen ostadiga vädret. Trots mörka moln på himlen fick vi ett par riktigt soliga timmar vid Örby ängar. Jordhumla och stenhumla lät sig väl smaka av kungsmyntans lila blommor. Rapsfjäril, luktgräsfjäril, mindre guldvinge (se bilden) och blåvingar fladdrade på flera ställen.

Vi fick också lära oss att skilja på rödklint och väddklint. Andra trevliga växter var blåhallon, gökblomster och den mycket rara borstsäven, som Jan-Erik efter mycket letande hittade i den betade våtmarken vid ett av kärrstråken. Precis innan fikat såg vi en bivarg som surrade alldeles i anslutning till sin smala djupa gång rakt ner i marken. Bivargen livnär sig på att bedöva bin, som den drar ner i sin gång och sedan äter upp. Lagom till det var dags att bryta upp kom en rejäl regnskur, till glädje för den rikliga förekomsten av champinjoner uppe vid parkeringsplatsen.

Text och foto: Tom Svensson

 

2017-05-23 Mölle fälad

Från samlingsplatsen vid Krapperup åkte vi 14 deltagare vidare ner mot havet. Det blev ett första stopp vid en damm strax före Vattenmöllan, och redan när vi öppnade bildörrarna hörde vi klockgrodorna kväka. När vi gick fram till dammen kunde vi se ett tiotal hannar som blåste upp sina strupsäckar frambringande det melodiska spellätet, som sägs påminna om avlägsna kyrkklockor. Några hundra meter längre fram parkerade vi sedan bilarna och gick ut på kustheden. På och invid Litorinavallen dominerade blommande trift, men vi stannade upp flera gånger för att studera bl.a. knölsmörblomma, strandglim, skörbjuggsört och vårklynne.

Gruppen fortsatte åt nordväst och på allt fuktigare marker noterade vi ängsbräsma och majnycklar. I en strandnära damm växte vitblommande möjor, och där fanns kanske 20 spelande klockgrodor.

Ytterligare 100 m längre åt nordöst fanns ännu en damm som delas av ett stengärde i två delar, vilken också hyste kväkande klockgrodor. Solen stod lågt i nordväst, kvällen var ljum och nästan vindstilla, medan regnskurar tornade upp sig i sydväst. Tillsammans gav detta en nästan magisk stämning, som fick oss att stanna upp och ödmjukt begrunda det flertusenåriga, lite tidlösa landskapet runtomkring oss. Nå, när de första regndropparna föll tog vi på oss våra jackor och gick vidare åt norr, där det växte minst 1000 blommande sankt Pers nycklar.

Det var inte många regndroppar som träffade oss – skuren gick huvudsakligen söder om Mölle fälad, och när vi gick tillbaka mot bilarna på den gamla banvallen till Höganäs-Mölle järnväg var det uppehållsväder.

Text: Jan-Erik Hederås / Foto: Tom Svensson

 

2016-08-03 Hasslarps dammar

Det hade regnat på eftermiddagen, delvis ganska kraftigt, och bara tre deltagare kom till kvällsvandringen. Vi började med att gå runt den sydvästra dammen. Denna är grund med fast botten, och i kanterna växer det gott om tiggarranunkel och strandskräppa men även brunskära och nickskära. Med en dragg håvade vi in vattenväxter, mest axslinga men även vårtsärv fastnade på krokarna. Det regnade fortfarande stilla, men temperaturen var behaglig, och eftersom vi alla tre hade bra regnkläder, var det lätt att njuta av stämningen och den sköna luften som vi andades.

Andra halvan av vandringen gick på skräpmarkerna i den norra delen av området, där det växer rikligt med bl.a. palsternacka, och under tiden upphörde regnet. Fåglarna höll sig visserligen på behörigt avstånd från oss, men ändå kändes vandringen alls inte misslyckad. Tyvärr var det ingen som tog fram någon kamera.

Text: Jan-Erik Hederås

 

2016-07-07 Råå, Äsket

De 13 deltagarna samlades på parkeringen vid Örby ängar, och där studerades röjningarna som gjorts för att bygga nya parkeringsplatser till Råå småbåtshamn. Vi tittade också på den lilla bäcken som mynnar på badstranden nedanför parkeringen. Några glasålar såg vi inte, men väl ett antal blommor som växte i bäckkanten, bl.a. knölsyska.

20160707-IMH05

Därefter vandrade vi längs skjutbanan, förbi stora bestånd av den invasiva arten parkslide, upp till rikkärret strax norr om skjutbanevallen. Kärret har vuxit igen med höga vassväxter, mest bladvass, och av de rara gräs och halvgräs som fanns här när området blev naturreservat syntes intet. På området framför skjutbanevallen fanns flera blommande växter såsom krustistel, puktörne och ett stort bestånd med krissla.

krissla

På vägen söder om skjutbanan hittade vi ett vackert bestånd av den ovanliga klotullörten. Grusvägen upp till skjutbanevallen har under vintern blivit buskröjd, och i år fanns det några tiotal plantor av den starkt hotade raggarven, men den var nu överblommad och nästan nervissnad. Av andra växter längs vägen märktes rockentrav och duvnäva. Längs vägen ovanför skjutbanan upp mot vattentornet hade vi glädjen att se några exemplar av den starkt hotade klintsnyltroten, en brun art som parasiterar på rötter av väddklint eller rödklint.

 

20160707-IMH30

Vid vattentornet stannade vi för att fika. Där fanns flera tuvor av rödklint och väddklint, men några klintsnyltrötter hyste de inte. Däremot hittade vi bergmynta och nässelklocka i lövbrynen. Nedanför sluttningen vid vattentornet stannade vi till vid slåtterängen, som årligen slås med lie av bl.a. medlemmar i vår förening. På torrängen längre söderut observerade vi stora bestånd av blodnäva.

Text: Jan-Erik Hederås / Foto: Ing-Marie Henningsson

 

Under 30 år, 1986-2015, har Helsingborgs floragrupp genomfört regelbundna kvällsvandringar.

 

2015-06-17 Kristinelunds ädellövskog

I ösregnet var vi bara tre personer samt en hund, som valde att göra sin obligatoriska kvällspromenad tillsammans med oss i skogen. Vinden kändes kall ute på den omgivande Ängelholmsslätten, men regnet föll stilla, och det kändes rätt behagligt inne i den skyddande skogen. Där växte ovanligt mycket skogslind, och vi fann den tämligen sällsynta sårläkan i full blom. Här och där täckte skogsbingel och buskstjärnblomma marken nästan fullständigt under träden. I en glänta såg vi ett vackert bestånd av grönvit nattviol, varav några precis hade börjat blomma. I en fuktigare del av skogen fanns ett stort bestånd av ramslök. I regnet var det ingen som tog fram någon kamera. [JEH]

 

2015-05-28 Väla skog

Väderutsikterna var inget vidare, men vi 16 deltagare kunde glädja oss åt att regnet upphörde, även om kvällen var kylig.

2015-Väla skog-435

Bland mindre vanliga växter märktes skogskornell och sankt Pers nycklar [foto: Ing-Marie Henningsson]. Sven-Åke fann vårärt som inte setts i skogen på 15 år. En jättebok med ca 5 m stamomkrets väckte vår berättigade uppmärksamhet. [JEH]