Årsstämmor

Varje år under mars månad kallas föreningens medlemmar till kretsstämma.

Protokoll Kretsstämma-2017