Arbetsgrupper

Klimatet

Gemensamt klimatarbete

Vi i Naturskyddsföreningen i Helsingborg arbetar lokalt för att skydda naturen i Helsingborgs kommun. Vi försöker få stenkoll på det som finns och det som händer och planeras i vår kommun. Vi har koll på alla skogsdungar, våtmarker och andra naturområden, alla åkrar. Vi arbetar för att de inte ska exploateras för andra ändamål. Ju mer man inriktar sig på det, desto mer upptäcker man att det hela tiden naggas i stora och små stycken – och vi blir av med mer och mer av de marker där det vilda livet kan leva, där träden kan rena atmosfären från koldioxid eller där det produceras närodlad mat.

Detta är viktiga klimatfrågor. Inget har så stor betydelse för att fånga in koldioxid som träden och kanske våtmarkerna och andra grönområden. Vad som verkligen behövs för klimatet är att dessa bevaras, men också utökas. Vi arbetar för att det ska planteras mera träd i kommunen. Och för att de ska vara inhemska.

Vi vill jobba mer aktivt med information och påverkan till bostadsföretagen – t ex Helsingborgshem, Riksbyggen m fl.

En grundsyn vi har, är att det ena viktiga aldrig får förstöra för det andra viktiga. Således är vi mot den planerade solcellsparken vid Svedberga, som är tänkt att anläggas på stora ytor åkermark. Den ger fossilfri energi – men den förstör samtidigt för det viktiga med närproducerad mat. Importerad mat kräver som ni såklart vet enorma transporter – vilket ger enorma klimatutsläpp.

Den eventuella solcellsparken förstör dessutom för den sammanbindning vi vill ha av Tursköpsskogen och Svedberga kulle – båda naturreservat med rikt vilt liv och stor biologisk mångfald. Då menar vi att solcellsparker får anläggas där marken redan är exploaterad, såsom taken på alla platta köplador, över parkeringsplatser, etc. På samma sätt vill vi framöver att vindkraftverk ska placeras utmed motorvägar etc – inte på åkermark.

Vi har agerat mot de gigantiska logistikcentra som planeras på åkermark i Helsingborg. En stor och viktig fråga för klimatet.

Vi jobbar för är försöka ge utrymme för eget arbete/ansvar. Cykla till jobbet, äta mindre kött, laga kläderna i stället för att köpa nytt etc. Det kan och bör vi göra, men inte glömma bort de stora frågorna.

Vattenvård

Hur vi hanterar vattnet är en ödesfråga för framtiden. Här arbetar vi för våtmarker som renar dagvattnet innan det rinner vidare ut i våra vattendrag. Vi lär oss hur vi kan hushålla bättre med vårt dricksvatten och finna bättre tekniska lösningar än att använda det för att spola toaletterna med. En arbetsgrupp för dig som gillar att bada i ett rent hav och är bra på att hitta lösningar!
Kontakt: Tom Svensson, tom.svensson999@gmail.com, Tel: 072 23 99 919