Arbetsgrupper

Välkommen att vara med i någon av våra arbetsgrupper!

Styrelsen för vår krets jobbar alltid med alla frågor som rör natur och miljö i Helsingborg. Men vi vet att det finns ett stort engagemang bland våra medlemmar, och därför vill vi gärna ha med flera av er i det arbetet. Därför har vi bildat tre arbetsgrupper med särskilt fokus för några av våra viktigaste frågor:

Klimatet

Det är mycket i våra liv som påverkar klimatet: hur vi reser, konsumerar och äter – det betyder också att alla kan göra något för främja ett bättre klimat. Här håller vi också ögonen på vilka politiska beslut som fattas i kommunen. Var med i en grupp som arbetar för en klimatmedveten omställning!
Kontakt: Karin Nilsson-Jungermann kn_jungermann@yahoo.se
0705 346 556

Biologisk mångfald

Förlusten av arter utgör ett lika stort hot för framtiden som klimatförändringarna. Här arbetar vi för levande trädgårdar, för flera blommande vägkanter och ängar i stället för gräsmattor. Ibland får vi agera trädkramare – men vi vill också se till att det planteras många flera träd i Helsingborg!
Kontakt: Christel Kvant, christel.kvant@telia.com Tel: 070 22 00 878

Vattenvård

Hur vi hanterar vattnet är en ödesfråga för framtiden. Här arbetar vi för våtmarker som renar dagvattnet innan det rinner vidare ut i våra vattendrag. Vi lär oss hur vi kan hushålla bättre med vårt dricksvatten och finna bättre tekniska lösningar än att använda det för att spola toaletterna med. En arbetsgrupp för dig som gillar att bada i ett rent hav och är bra på att hitta lösningar!
Kontakt: Tom Svensson, tom.svensson999@gmail.com, Tel: 072 23 99 919