Tursköpsskogen är räddad och blir naturreservat!

Det är med stor glädje och lättnad Naturskyddsföreningen tar emot beskedet att Tursköpsskogen inte kommer att avverkas, utan i stället blir skyddad som naturreservat. Länsstyrelsen har i en överenskommelse med markägaren hittat en lösning som innebär att skogen är fortsatt privatägd med jakträtt, men det blir förbud mot avverkning och bete.

Läs mer

Helsingborg Sveriges bivänligaste kommun!

Naturskyddsföreningen har utnämnt Helsingborg till Sveriges bivänligaste kommun, efter att ha undersökt och jämfört 136 kommuner. Helsingborg visade sig ha kommit längst när det gäller att göra om kommunala gräsytor till blommande mark, skapa blommande vägkanter och inventera miljöer som kan vara viktiga för pollinatörer. Göteborg kom på andra plats i rankningen. Naturskyddsföreningen i Helsingborg […]

Läs mer

Nyheter 2020-03-23

Kära medlemmar och övriga naturvänner, Vitsipporna lyser upp Pålsjö skog, tussilagon tänder sina solar i dikesrenarna och blåmesarna är i full färd att bygga bo – för växter och djur är det vanliga vårsysslor som gäller, om än tidigare än vanligt. För oss människor har tillvaron däremot blivit totalt omkullkastad av Coronaviruset. Förutom att gränserna […]

Läs mer

Ordföranden skriver 2020-02-06

God fortsättning bästa medlem! Efter en ovanligt mild vinter så här långt följer kanske snart en vår? Vår förhoppning är att du i vårt nya program hittar något du finner intressant och kan delta i. Som tidigare erbjuder vi gott om utflykter med kunniga guider till intressanta naturområden. Vi fortsätter vårt samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen, Naturskyddsföreningen […]

Läs mer

Så fick det bli ännu en magnoliablomning denna vår i Rosenträdgården

Magnolia i Rosenträdgården Tack vare att Naturskyddsföreningen och Jordens vänner överklagat först rivningsbeslutet av trädgården och dess paviljonger och därefter att vi inte befanns berättigade att överklaga, kunde rivningsbeslutet inte vinna laga kraft. Rivningen är därför uppskjuten i första hand till hösten – men innan dess har vi ett val! Vi hoppas att framtiden för […]

Läs mer

Hornbach plockar bort glyfosatet från hyllorna!

Nu slutar Hornbach att sälja växtskyddsprodukter med glyfosat i sina varuhus! Bekämpningsmedel med insekticider som klassas som skadliga för bin eller hör till gruppen neonikotinoider har även de tagits bort. Hit hör våra vanligaste kemiska bekämpningsmedel, bland annat Roundup. Rosen ’Ghislaine de Féligonde’ med ett bi -Vi har följt diskussionen om glyfosat och biskydd både […]

Läs mer

Trädgårdsinspiration!

Söndag 19 maj Vi finns på Fredriksdal Museum och Trädgårdar och i Christel Kvants trädgård på Pålsjögatan 27 – välkomna! Naturskyddsföreningen i Helsingborg jobbar för att främja den biologiska mångfalden i våra trädgårdar – med särskilt fokus på humlor och solitärbin. Vi kan alla hjälpa till genom att välja blommor som är rika på pollen och nektar […]

Läs mer