Tursköpsskogen är räddad och blir naturreservat!

Det är med stor glädje och lättnad Naturskyddsföreningen tar emot beskedet att Tursköpsskogen inte kommer att avverkas, utan i stället blir skyddad som naturreservat. Länsstyrelsen har i en överenskommelse med markägaren hittat en lösning som innebär att skogen är fortsatt privatägd med jakträtt, men det blir förbud mot avverkning och bete.

-Det här betyder mycket för den biologiska mångfalden i området. Vi har så lite lövskogar kvar i vår kommun – detta är en fristad med en stor artrikedom av djur, fåglar, insekter, blommor, lavar, svampar – ja allt som ryms i begreppet biologisk mångfald, säger Christel Kvant, ordförande i Naturskyddsföreningen Helsingborg.

-Vår förhoppning är nu att även den gigantiska solcellspark som planeras mellan Svedberga kulle och Tursköpsskogen stoppas. I och med att två skogsområden nära varandra får skydd, har vi en fantastisk möjlighet att knyta dem samman till ett stort skogsområde – det är precis vad den här kommunen behöver!

Naturskyddsföreningen Helsingborg har samarbetat med bland andra Kullabygdens ornitologiska förening KOF för att rädda Tursköpsskogen. Även andra ideella krafter har engagerat sig, bland annat med namninsamling, och länsstyrelsen konstaterar att det starka lokala engagemanget haft betydelse för beslutet.