Föreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård. På den här sidan hittar du information om den lokala Helsingborgskretsens styrelse, aktiviteter och tips.

Naturskyddsföreningen i Helsingborg
c/o Birgitta Hammar,
Serpentinvägen 37
254 82 Helsingborg

Föreningen bildades 1932 som Hälsingborgs Botaniska Förening (från 1971 stavat Helsingborgs Botaniska Förening). Ordförande har varit

 • ögonläkare Janne Lundblad 1932–1940
 • lektor Hervid Vallin 1940–1947
 • civilingenjör Ernst Ingelsson 1947–1950
 • folkskollärare Per Mårtenson 1950–1963
 • intendent Hellmut Merker 1963–1980

År 1981 anslöts föreningen till Svenska Naturskyddsföreningen och bytte namn till Föreningen Helsingborgstraktens Natur. Ordförande

 • Sven-Åke Hanson 1980–1995
 • Gunilla Gustafsson 1995–1997
 • Bengt Jürs (Nilsson) 1997–2006
 • Maria Persson 2006–2008
 • Richard Nilsson 2008–2017

År 2012 bytte föreningen namn till Naturskyddsföreningen i Helsingborg. Ordförande

 • Sven Gustavi 2017–2020
 • Christel Kvant 2020-2023
 • Martin Almroth 2023-