Program

På jakt efter våren

Lördag 15 april kl 10.00 -13.00

Vandring i naturreservatet Borgen. Vi spanar efter vårtecken.Samling för samåkning vid Fredriksdals parkering kl 9.30. Vandringen utgår från parkeringen vid Vallåkra stenkärlsfabrik kl. 10.00. Det går att köra direkt dit. Tag gärna med fika.

Kontakt: Tom Svensson 0722-399919.

Vårflora och fågelsång på Örby ängar

Söndag 7 maj kl. 10.00 – 13.00

Vi tittar på vad som blommar och låter på Örby ängar och i Esket. Om solen är framme så finns det säkert också en del fjärilar att njuta av. Samling: Parkeringen vid Sundsgården

Kontakt: Bengt Hertzman  070 2035915 hertzman@skanes-nordvastpassage.se

Fira den Biologiska mångfaldens dag med oss! Famileaktivitet!

Måndagen 22 maj kl. 17:00-19:00.

Vi fokuserar på natur och trädgård och upplever med olika sinnen! Vilka växter gillar fjärilar och humlor? Varför är det bra med en risig hörna? Vi reder ut detta och lär oss hur vi kan få fler vilda grannar och mera liv i täppan. Arrangeras tillsmmans med Miljöverkstaden.

Samling: Utanför Habiteum och i Sinnenas gård (vid Sundspärlan)

Kontakt: Caroline Sjunner. Miljöverkstaden. caroline.sjunner@helsingborg.se

Fjärilsvandring med Lars Pettersson 

Söndag 28 maj kl. 10.00 – 13.00

Fjärilsforskaren Lars Pettersson från Biologiska institutionen i Lund hjälper oss att få syn på och lära känna fjärilarna bland ängens blommor. Var hittar de nektar? Vilka är deras värdväxter? En spännande och lärorik dag!

Samling: Parkeringen vid Sundsgården

Kontakt: widar.narvelo@hotmail.com  

073-222 45 93

Slåtter på Esket, Örby Ängar, Råå 

Lördag 5 augusti  kl. 13.00 – 16.00

Traditionell slåtter på Örby ängar. 

Vi inleder med en blomstervandring och därefter får du chans att prova på att slå  med lie och räfsa. Redskap finns att låna.  Detta är en aktivitet för alla åldrar i samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen.

Samling: Esket, nedanför Råå vattentorn.

Kontakt: Rikard Jansson

plantamera@hotmail.com 073-0535196 

Svamputflykt. 

Första helgen i september, datum ej bestämt.

I anslutning till svampens dag planerar  naturskyddsförening besök i svampskogen.  Vi kommer att artbestämma den svamp vi plockar. Har vi tur kanske vi får med oss något hem. Ta med korg, kniv och fika! 

Håll utkik på hemsidan eller facebook där tid, samlingsplats och ytterligare upplysningar kommer att framgå. 

Kontakt: Tom Svensson 0722-399919.

Fladdermössutflykt i Jordbodalen 

Torsdagen 14 sep kl. 18.30 – 20.30

Barnaktiviteter kl. 16:30-18:00 i Gubbhyttan (Miljöverkstaden). Guidning kl. 18:30-20:30 Samling vid Trädets hus (Jordbodalen).

Målgrupp: Allmänhet. Alla åldrar.

Vi ger oss ut i skymningen och spanar efter vårt enda flygande däggdjur – fladdermusen. Innan guidningen är alla barn välkomna att hantverka med tema fladdermöss på Miljöverkstaden. Arrangeras tillsammans med Miljöverkstaden.

Samling: Gubbhyttan (Miljöverkstaden)

Kontakt: Caroline Sjunner. Miljöverkstaden. caroline.sjunner@helsingborg.se

Med reservation för ändringar.

Håll utkik på vår hemsida: helsingborg.naturskyddsforeningen.se eller

facebook: Naturskyddsföreningen Helsingborg