Program

Vår – sommar 2024

På jakt efter våren

 Söndag 14 april kl 10.00 -13.00

Vandring i naturreservatet Borgen. Vi spanar efter vårtecken.

Vandringen utgår från parkeringen vid Vallåkra stenkärlsfabrik kl. 10.00.. Tag gärna med fika. Vill du samåka hör av dig.

Kontakt: Rikard Jansson, 

ngr.jansson@gmail.com 072-973 06 36

Vandring längs Tallskogsleden

Tisdag 23 april kl. 10.00 – 12.00

I samarbete med Helsingborgs stad och frivilligorganisationer ordnar vi en vandring på den härliga Tallskogsleden. Vi fokuserar på naturen i närområdet och visar på den biologiska mångfalden. Efter vandringen bjuder Allhelgonakyrkan på soppa.

Samling: Wienertorget, Wienergatan,Råå.

Kontakt: Poul Witting, poulwitting@gmail.com  070-356 63 88

Trädvandring i Björka Skog

Lördag 4 maj kl. 14.00 – ca 16.00

Widar Narvelo, f.d. kommunekolog, guidar och berättar om trädens liv och betydelse. 

Samling: Parkeringsplatsen på Björkavägen där Yrvädersgatan möter Björkavägen.

Kontakt: widar.narvelo@hotmail.com  073-222 45 93

Fira den Biologiska mångfaldens dag med oss! Famileaktivitet!

22 maj kl. 16.00 – 19.00.

Vi fokuserar på natur och trädgård och upplever med olika sinnen! Vilka växter gillar fjärilar och humlor? Varför är det bra med en risig hörna? Vi lär oss hur vi kan få fler vilda grannar och mera liv i täppan. Arrangeras tillsammans med Miljöverkstaden.

Samling: Utanför Habiteum och i Sinnenas gård (vid Sundspärlan)

Kontakt: Caroline Sjunner. Miljöverkstaden. caroline.sjunner@helsingborg.se

Sofiero trädgårdsdagar

Den 24 till 25 augusti ställer vi ut på Sofiero under trädgårdsdagarna. Där vill vi återigen visa hur man kan få en rikare trädgård med mycket blommor och bättre skördar och hur man ska tänka i sammanhanget.

Slåtter på Esket, Örby Ängar, Råå 

Söndag 4 augusti  kl. 13.30 – 16.30

Traditionell slåtter på Örby ängar. Vi inleder med blomstervandring och därefter får du chans att prova på att slå med lie och räfsa. Redskap finns att låna. Detta är en aktivitet för alla åldrar i samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen.

Samling: Esket, nedanför Råå vattentorn.

Kontakt: Rikard Jansson 072-973 06 36, ngr.jansson@gmail.com

Svamputflykt.  

Söndag 1 september

I anslutning till svampens dag besöker vi svampskogen. Vi artbestämmer den svamp vi plockar. Ta med korg, kniv och fika!

Kontakt: Tom Svensson 0722-399919.

Med reservation för ändringar. 

Håll utkik på Facebook Naturskyddsföreningen Helsingborg