Program

Som för många andra föreningar innebär corona-situationen minskning av vårt program. Tills vidare kommer enstaka programpunkter att annonseras efterhand tills FHM kommer med nya regler. Alla aktiviteter hittar du här under, i kalendariet till höger eller på vår Facebooksida.

Vi håller på alla påbjudna försiktighetsåtgärder som gäller Covid-19.