Program

Vårprogrammet 2018 fortsätter med följande aktiviteter

 

Måndag 26 februari kl 13.00 – 17.00 A plastic ocean

En dokumentärfilm om nedskräpning  av världshaven med plast. Filmen föregås av ett panelsamtal med experter på plast och plasthantering.
I samarbete med Naturskyddsföreningarna Ängelholm, Söderåsen och Ängelholms kommun. Plats: Biografen Röda Kvarn, Ängelholm.
Ingen kostnad. Anmälan senast 23/2 till Anna Stina Arnrup tel. 0730 419 579.

Tisdag 27 februari kl. 18.30

Samma film som 26/2 visas nu på nytt men i Ängelholms stadsbibliotek utan panelsamtal. Anmälan behövs ej.

Onsdag 7 mars kl. 17.30 Föredrag ”De fantastiska insekterna”

En del av dem upplevs av många som obehagliga, men många är definitivt vackra. De utför viktiga ekosystemtjänster t ex pollinering. Inga arter är ännu utrotade men allt fler är hotade. Lundaentomologen Mikael Sörensson visar bilder och delar med sig av sina kunskaper.
Plats: Stadsbibliotekets hörsal, Helsingborg.
Kontakt: Sven Gustavi tel. 0701 706 421.

Klicka på Program vt 2018, så kan du läsa hela programmet.