Den biologiska mångfaldens 22 maj 2024

Mångfaldens dag

Den biologiska mångfaldens dag firades den 22 maj i Jordbodalen tillsammans med Miljöverkstaden. Ett 60-tal besökare kom, många av dem barnfamiljer, och gick en tipsrunda i det fina vädret. Tipsrundan ledde oss runt de olika aktiviteterna. Man kunde exempelvis så ett frö, får reda på varför kompost är bra, vilka insekter man kan finna i komposthögar, göra ett växttryck. I Naturskyddsföreningen regi pratade vi om bostäder för pollinerare och man kunde man bygga ett bihotell genom att klippa till bamburör och lägga i gamla petflaskor och kartonger om man ville. Dessa dekorerades sedan med stor entusiasm av barnen. Man kunde också få prova på en klimatdialog för att föreställa sig hur år 2050 skulle kunna se ut. Sist på dagen var det en guidning i Jordbodalen av kommunekologen Fredrik Bengtsson. Detta var mycket uppskattat.

 Bi-bibliotek invigt vid Påarps bibliotek

Ett bi-bibliotek och ett antal bi-hotell finns nu på gräsmattan utanför biblioteket i Påarp.

Lena Edvardsson ville göra en insats för våra pollinatörer såsom vilda bin, fjärilar m.fl.och skrev en projektansökan till Region Skåne, som beviljade att skapa ett bi-bibliotek tillsammans med skolbarnen i årskurs 2, barnen från anpassad skola i årskurs 1-3 och 4-6 och deras respektive lärare.

Naturskyddsföreningen i Helsingborg kontaktades för att bistå med hjälp. Barnen får lära sig om pollinatörer och varför det är så viktigt att hjälpa dessa med mat och bostad.

Ett antal pallkragar köptes in och målades sedan av barnen. Bi-hotell skapades också av diverse kvistar, rör, vassrör och burkar.På invigningsdagen planterades det bi-vänliga växter i pallkragarna och en bit av gräsmattan gjordes om till äng. Det var med stor entusiasm barnen planterade och grep sig an de olika momenten.

Lena Edvardsson och Kerstin Holmgren från naturskyddsföreningen tyckte att det här var ett synnerligen lyckat projekt och hoppas att det blir fler bibliotek och andra verksamheter som inspireras att göra likadant i framöver!    

Björka skog – naturreservat sedan 2023

Lördag den 4 maj hade vi en intressant och lyckad vandring med ca 25 deltagare  och perfekt väder.
Vi gick slingan runt i reservatet i Björka skog. och Widar Nervalo berättade om olika träd, skog, reservatet och markhistoria,
Hans kunskap är oerhört  intressant och vi fick även veta att markhistorikern Mårten Sjöbeck inventerade i Helsingborgsområdet under tiden  1920-1960 cirka och skrev många artiklar om floran och historiken i Luggude härad. Hans avritningar av lantmäteriakterna från 1700-talet visades.
Många intressant frågor och svar om träden och övrig natur.
Skogens historia sedan istiden, ädellövskogar, fåglar, fjärilar, växter och blommor berikade oss.  

Vandring på Tallskogsleden den 23/4

Härlig och intressant vandring i aprilväder – sol, blåst, regn, snö och knappt 6 grader .

Ett trevligt gäng på 49 personer vandrade den fina Tallskogsleden i nästan 2 timmar för att sen bjudas på en härligt, god lunch i kyrkan. Ett mycket bra samarbetsprojekt med Svenska kyrkan.

/Poul Witting

På jakt efter våren

Söndagen den 14 april samlades 30 personer för vår traditionsenliga jakt efter våren, i naturreservatet Borgen i Vallåkra.
Vid parkeringsplatsen blåste en hård västlig vind, men nere i ravinen var det behagligt lä och solen värmde oss bland grönskande snår.
Vandringen på drygt två timmar utgick från stenkärlsfabriken och tog sin väg ner längs bäcken mot Råån och sen upp på backen som kallas Borgen, för att sen vända tillbaka.
Längs vägen pratade vi om fossil som hittats i markens lerskiffer och vi såg och hörde flera arter som hör nutidens vårdagar till.
Vitsippor och svalört var de mest talrika och stod i full blom. Blåsippor och vätteros finns i begränsat antal och dessa var i det närmaste överblommade.
Vidare talades en del om alla askar som blåst ner eller fällts i reservatet. De som har drabbats hårt av askskottsjuka. Svampsjukdomen hittades i Sverige i början av 2000-talet och härstammar från östra Asien.
Fåglar som noterades var bl.a. gärdsmyg, gransångare, lövsångare, större hackspett, gröngöling, svarthätta, taltrast och järnsparv. Den senare satt och spelade i en rishög bara några få meter från stigen.
På slutet var vi helt eniga om att våren definitivt var här!
/Rikard Jansson

Insamling av strandskräp – en viktig insats för stranden och naturen!

Förmiddagen 16 mars var väldigt blåsig. Trots det kom 15 entusiastiska ”strandskräpsplockare” till Hittarpsrevet, för att tillsammans med Ole Jais samla strandskräp – en viktig insats för stranden och naturen i samarbete med Naturskyddsföreningen i Helsingborg.

På knappt 2 timmar förbättrade vi stranden genom att samla in framför allt plats i fem stora säckar. Plasten är riktigt dålig för naturen och haven https://www.havet.nu/plast-sopor-skrap

Det har blivit en form av terapi att plocka skräp längs kusten för Ole Jais. Dessutom får han motion och frisk luft på köpet, säger Ole i HD:s artikel https://www.hd.se/2024-03-15/han-plockar-brate-flera-ganger-i-veckan/

Flera av oss håller med Ole och vill uppmana alla att då och då samla in skräpet som inte hör hemma i vår natur.

Men framförallt INTE SKRÄPA NER varken i havet eller på land!

Låt dig inspireras och följ Ole på Instagram: olejais

/Birgitta Hammar

Ugglekvällen 5 mars 2024

Cirka 70 personer i alla åldrar samlades på parkeringen vid krematoriet i Pålsjö skog för att vara med på Ugglekvällen.

Den kalla ostanvinden gjorde att vår guide Ulrik Alm valde att direkt börja vandringen. Denna gick på en belyst promenadstig i riktning mot Villa Thalassa. Ulrik gjorde ofta halt och imiterade då kattugglans läte. Det var klent med gensvar och det var först nere vid Thalassa – vid den toalett som där finns för allmänheten – som det blev napp.  Två olika ugglor svarade på Ulriks hoande. De ogillade uppenbart att det dykt upp en konkurrent och ville med sitt hoande visa att reviret var upptaget. Häftigt!

I pauserna längs med stigen berättade Ulrik om de svenska ugglearterna och då särskilt kattugglan. I Sverige finns 10 olika ugglearter, vilket gör vårt land till ett av de artrikaste i Europa. Detta hänger samman med vår omväxlande natur – från det skånska slättlandskapet i söder till de norrländska fjällen i norr och däremellan de stora skogarna. I Skåne dominerar kattugglan – den som vi hoppades få höra. Kattugglans föda utgörs av smågnagare – sork, möss och mindre råttor. Ugglan har inga tänder och sväljer sina byten hela. Det osmältbara materialet kastas upp som spybollar. Innehållet i dessa avslöjar ugglans kosthåll. Ugglans ögon sitter fram på huvudet – vilket utmärker alla rovdjur. Placeringen ger möjlighet till avståndsbedömning och därmed bra möjligheter göra avståndsbedömning för att fånga byten. Ugglans öron sitter något asymmetriskt vilket ger möjlighet att med hjälp av hörseln avgöra var t ex en sork befinner sig även om den inte kan ses. Denna förmåga är viktig när marken är snötäckt. Ugglans fjäderdräkt är så konstruerad att den rör sig helt ljudlöst i luften, vilket även detta gynnar jakten. Kattugglorna lägger 4 – 6 ägg med några dagars mellanrum och ruvar knappt en månad. Detta gör att det kan vara stor skillnad i ålder mellan första och sista ungen. Goda år med bra tillgång på gnagare överlever samtliga ungar medan det under dåliga år endast är de först kläckta ungarna som klarar sig.

Allt detta och lite till fick vi veta under denna mycket trevliga och lättsamt informativa vandring. Ett varmt tack till Ulrik för den fina upplevelsen.

Tom Svensson

Årsmöte i Studifrämjandets lokaler, Stortorget 17, som följs av föredrag av musiker och fågelskådare Gustaf Persson.

Onsdag den 20 mars

årsmöte kl 18.00 – ca 18.50

föredrag ca 19.00 – 20.00

Under 7 års tid har Gustaf räknat fågelbestånden på Fredriksdal. Ett stort arbete  presenterat i boken “Fåglar på Fredriksdal”. Med hjälp av fotografen Johan Thelander beskriver Gustaf hur läget ser ut för våra bevingade vänner mitt i Helsingborg

Verksamhetsberättelse och val till förtroendeposter.

Verksamhetsberättelse 2024

Verksamhetsplan 2024

Alla medlemmar är välkomna att anmäla sitt deltagande senast den 15:e mars till martin.almroth1@gmail.com Tel 0738 30 98 84

Vinterfågelvandring, söndagen den 14/1

Vi i Naturskyddsföreningen följde med KOF:s fina arrangemang, Vinterfågelvandring,  i Bjuv och Åvarp.
Vi var ca 30 deltagare inkl. ledare och vädret var fint!
Vi såg bl.a. sparvhök, duvhök, bergfink, trädkrypare, korp och stenknäck.
Tack till Kullabygdens Ornitologiska Förening!
/Richard och Mikael

Tursköpsskogen har fått 32 holkar

Tursköpsskogen blev naturreservat 2021 genom länsstyrelsen efter påtryckningar från bl a Naturskyddsföreningen, KOF (Kullabygdens Ornitologiska Förening) och Helsingborgs stad. Det är en värdefull ädellövskog med ek, bok  avenbok, hassel och delvis fuktig med rik flora.

Den 11e december fick skogen 32 holkar, fram för allt för stare, genom samarbete mellan nämnda parter. Styrelseledamoten i Göran Jönsson, Naturskyddsföreningen hade snickrat två av dem.

Särskilt viktigt är området för migrerande rovfåglar, men också för stora mängder tättingar och trastar. Svedberga kulleÖppnas i nytt fönster., ett annat skogsklätt naturreservat, ligger cirka 2,5 km nordväst om Tursköpsskogen medan naturreservatet Christinelunds ädellövskogÖppnas i nytt fönster. ligger cirka 7,5 km sydväst ut.