Program

Nästa aktivitet i programmet är:

Söndag 3 september kl 09.00 Svampens dag och svampexkursion

I samarbete med Sveriges Mykologiska Förening firar Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden Svampens dag med ett besök i svampskogen, där vi artbestämmer den svamp vi plockar. Har vi tur, kanske vi får något med oss hem.

Ta med korg, kniv och fika !

Samling: parkering NO Gruvtorget i Höganäs.

Upplysningar: Kerstin Persson 0762 766 620 och Tom Svensson 0722 399 919.

Klicka på Vårprogram-2017, så kan du läsa hela programmet.