Program

I juni fortsätter vårprogrammet 2019 med nedanstående arrangemang. Klicka på länken för att se hela programmet.

 

Onsdag 12 juni kl. 18.30 – ca 20.00 Råå ljung

Småkrypssafari på Söders sandiga marker. Vi går på jakt efter insekter och spindlar på de sandiga markerna i södra Helsingborg. Den kände lundaentomologen Mikael Sörensson visar och berättar för oss.
Samlingsplats: Naturpunkt Råå ljung, sandmarken 150 m väster om parkeringen vid Blygatan. För de som inte hittar har vi samling för samåkning vid Fredriksdals parkering kl 18.15. Samarrangemang med Stadsbyggnadsförvaltningen.
Kontakt: Sven Gustavi tel. 0701 706 421.

Söndag 16 juni kl. 10.00 – ca 13.00 Laröd

Blomstervandring i Laröd. De vilda blommornas dag är ett årligen återkomm­ande samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen. Vi studerar växter på kustheden och i backarna i norra delen av Laröd nära gränsen till Hittarp. Välj grova skor och kläder efter väder och medtag gärna fika.
Samlingplats: Parkeringen vid Larödsbaden nedanför Serpentinbacken. Samåkning från Fredriksdals parkering kl 09.30.
Kontakt: Jan-Erik Hederås tel. 0768 161 306.