Välkommen till Naturskyddsföreningen i Helsingborg!

Naturskyddsföreningens lokala krets i Helsingborg arbetar ideellt för att värna om natur och miljö i vårt område.

Här kan du bli medlem, hitta aktiviteter och föredrag i program eller gå med i någon av våra arbetsgrupper för biologisk mångfald, för klimatet eller för vattenvård.

Följ vårt opinionsarbete med skrivelser och yttranden i frågor som gäller natur och miljö i Helsingborg. Hitta tips och kom med idéer om hur du själv kan göra skillnad för en hållbar framtid.

Aktuella frågor som just nu engagerar:
Tuppens koloniområde     Ängelholms flygplats
Utbyggnad i bäcken ”Båtskjulet 1” på Råå. Rädda Turköpsskogen

Foto: Naturskyddsföreningen Helsingborg

 

Tursköps skog – naturområde

I den västra delen av Kattarps socken ligger Tursköps skog, som sträcker sig mellan Svedbergavägen i norr och Viebäcken, ett källflöde till Skavebäcken, i söder. Skogen består av en större nordlig del samt två mindre delar i sydväst och sydöst. Delarna avgränsas av smala midjor.

På en karta från 1700-talet ingår området i Tursköps åkrar och ängsvång, och på 1870-talet är området en skogbeväxt äng, troligen en slåtteräng glest beväxt med träd och buskar. På 1940-talet beskrevs området som de förvuxna och illa medfarna kvarlevorna av den äldre ängen. Skogen är 2020 på flera ställen tät, och det finns partier av sly och ogenomträngliga snår av sötbjörnbär. (mer…)

Skogsvandring lördagen den 24 oktober

Turen gick till skogarna runt Vegeholms slott. Vi såg en hel del svamp men inte så mycket att stoppa i grytan. Lite blev det dock. Lärksopp, rutsopp, blåmusseron och cintrongul slemskivling hörde till de ätliga arter vi hittade. Om man valde att höja blicken mötte oss skogens alla höstsprakande färger. Fikade gjorde vi vid bron över Vegeå, alldeles vid infarten till slottet. Mycket vackrare plats att pausa på är inte lätt att hitta. Tidvis hängde regnet i luften men vi klarade oss torrskodda under hela promenaden. Först när vi vid 13-tiden åter kom fram till våra bilar började det regna. Sammantaget en mycket trevlig vandring som gav många tillfälle att njuta av höstens färger och titta närmare på många spännande svampar.
/Tom Svensson


Spadmurkling, foto Tom Svensson

Rädda Tursköpsskogen!

Turköpsskogen är en ädellövsskog belägen mellan Svedberga kulle och Kattarp. Kronhjorten, såväl som många andra vilda djur och växter har sin livsmiljö i skogen och här finns många rödlistade arter. Nu har ägaren av skogen ansökt om tillstånd att avverka och förvandla skogen till betesmark. Naturskyddsföreningen protesterar tillsammans med KOF – Kullabygdens ornitologiska förening. Se artikel i HDMin mening i HD – Se inslag i SVT Namninsamling – Läs vår gemensamma skrivelse… (mer…)

Naturskyddsföreningen vill stoppa skövling av koloniområdet Tuppen

”Träden mitt på tomten får inte vara högre än tre meter, vid utkanterna inte högre än två meter. Häckarna ska tas ner till 1,2 meters höjd.”

Kolonisterna i Tuppens koloniområde på Raus Plantering fick en vecka på sig att följa de hårda direktiven i brevet från kommunen. Direktiv för det nästan hundra år gamla koloniområdet, där träden växt sig till sina naturliga höjder på över tio meter under decennier. Det är den gamla, etablerade grönskan som gör området till ett paradis för djur, fåglar och insekter – men nu är det hotat av kommunala planer på bebyggelse.

Naturskyddsföreningen protesterar tillsammans med kolonisterna! Läs mer i HD:s artikel.  Se filmen från vårt möte på plats. Länk till film   Filmare Veikko Saarinen

(mer…)

Skydda Tuppens koloniområde

Koloniområdet Tuppen på Raus Plantering ligger intill Råå ljung – ett av Helsingborgs viktigaste habitat för de hotade vildbina. Naturskyddsföreningen anser det är viktigt att skydda koloniområdet, där vildbina kan finna sin föda bland fruktträd, bärbuskar och blommor. Vi motsätter oss därför planerna på att ta bort koloniområdet för att bygga bostäder på området.

(mer…)

Ängelholms flygplats bör inte finansieras med skattepengar

Helsingborgs kommunledning har beslutat stödköpa Ängelholms flygplats för att rädda flygresandet till och från Stockholm åt framtiden. Ytterligare sex kommuner har uttalat sin avsikt att ansluta sig – och därmed ska även skattebetalarna i Ängelholm, Höganäs, Båstad, Bjuv, Perstorp och Klippan stå för notan för ett flyg som inte längre bär sig och som dessutom står för stora utsläpp av växthusgaser som är på väg att förstöra vårt klimat.

Vi representanter för Naturskyddsföreningarna i de sju berörda kommunerna känner stor oro för kommunernas sätt att med detta beslut demonstrera sin likgiltighet inför klimathotet. I Sibirien rasar i detta nu bränder i skogar på över en miljon hektar, omöjliga att släcka. För ett halvår sedan var stora delar av Australien ett brinnande inferno. Kalifornien, Sydafrika, Grekland – många är de länder som drabbas återkommande, och de som 2018 fick fly undan lågorna i de många svenska skogsbränderna vet att klimatförändringarna inte är något som eventuellt kan komma sen och drabba någon annan. De är här, de hotar vår försörjning, den biologiska mångfalden, vår tillgång på mat och vatten – ja vårt liv och vår framtid.

Det finns olika sätt att räkna ut hur mycket mer koldioxidutsläpp en flygresa ger jämfört med en tågresa – eller ett digitalt möte – men låt oss nöja oss med att konstatera att det är tusentals gånger mer. Minskat flygande är en av de allra viktigaste åtgärder vi kan vidta för att få ner växthusgaserna och därmed ha en chans att överlämna ett klimat som går att leva i till våra barn och barnbarn.

Det är mycket hög tid att fatta beslut som går åt rätt håll. Vi behöver en omställning som tar ut en tydlig riktning mot hållbara sätt att äta, bo, konsumera, transportera och förflytta oss. En intensifierad utbyggnad och upprustning av järnvägen hör till de åtgärder som brådskar.

Vi uppmanar nu alla partier att säga nej till att använda våra skattepengar till att subventionera flygplatsen.

Christel Kvant, ordförande Naturskyddsföreningen i Helsingborg
Anders Svensson, ordförande Naturskyddsföreningen i Ängelholm
Ulrik Alm, ordförande Naturskyddsföreningen i Kullabygden
Pål Abrahamsson, ordförande Naturskyddsföreningen Bjäre
Mikael Johansson, ordförande Klippanbygdens Naturskyddsförening
Gerrit Fokkema, ordförande Naturskyddsföreningen i Perstorp
Lars-Bertil Nilsson, ordförande Naturskyddsföreningen Söderåsen
Linda Birkedal, ordförande Naturskyddsföreningen i Skåne

Utflykt med tonvikt på vårens fåglar i grönområden i Fredriksdal och Pålsjö 24 maj 2020

Sju personer förutom undertecknad slöt upp i Fredriksdal för att ge vårens fåglar chansen att höra av sig eller visa upp sig. Förutsättningarna var inte de bästa. Grått och svalt väder med återkommande lätta regnskurar försökte dämpa vårt humör. Detta lät vi oss dock inte avskräckas av. På behörigt avstånd från varandra tog vi oss på våra cyklar vidare mot Pålsjö skog med omgivningar. Vädret förbättrades så småningomoch gav oss möjlighet lyssna och iaktta fåglarna längs vår färdväg. Ungefär samma fåglar som vid föregående års utflykt till samma område vid samma tid iakttogs ellerhördes. Några undantag dock. Det rörde sig då om fåglar som iakttagits tidigare mennu uteblivit. Samma arter saknades vid rekognoseringen två dagar i rad inför utflykten. Dessa arter var grönsångare, rödstjärt, St. hackspett och grönfink. Somavslutning på cykelturen intogs medhavd matsäck varefter vi skildes åt vid gotthumör. Nedan följer sammanställning av under utflykten observerade fågelarter:
/ Sven Gustavi som också fungerade som utflyktsledare.

Helsingborg Sveriges bivänligaste kommun!

Naturskyddsföreningen har utnämnt Helsingborg till Sveriges bivänligaste kommun, efter att ha undersökt och jämfört 136 kommuner. Helsingborg visade sig ha kommit längst när det gäller att göra om kommunala gräsytor till blommande mark, skapa blommande vägkanter och inventera miljöer som kan vara viktiga för pollinatörer. Göteborg kom på andra plats i rankningen.

Naturskyddsföreningen i Helsingborg samarbetar med kommunen om att informera om vad man kan göra i den privata trädgården för att gynna humlor, bin och andra pollinatörer, och I samband med utnämningen fick Christel Kvant kommunalt besök i sin lilla radhusträdgård. Se inslaget på Helsingborgs facebooksida , så får du tips om hur du enkelt får en bivänlig trädgård!

https://sv-se.facebook.com/Helsingborgsstad/videos/vb.110851222326891/247922966303060/?type=2&theater