Program

Vårprogrammet 2018 avslutas med följande aktiviteter:

Lördag 1 september kl 09.00  Svampexkursion

I samarbete med Sveriges Mykologiska Förening firar naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden en dag i förväg Svampens dag med ett besök i svampskogen, där vi artbestämmer den svamp vi plockar. Har vi tur, kanske vi får med oss något hem.

Ta med korg, kniv och fika!

Samling: parkeringen NO Gruvtorget i Höganäs.

Upplysningar: Tom Svensson 0722 399 919.

 

Lördag 8 september kl 10.00 Utflykt till Utvälinge

Vi har vår uppmärksamhet riktad inte minst mot växter, insekter och fåglar.

Samling vid Fredriksdals bilparkering för samåkning.

Kontakt: Sven Gustavi 0701 706 421.

 

Klicka på Program vt 2018, så kan du läsa hela programmet.