Program

Nästa aktivitet i programmet är:

Lördag 5 augusti kl 13.30 Ängens dag. Slåtter på Råå/Esket

Vi får först en sakkunnig guidning av kommunekolog i reservatet. Därefter slår vi och räfsar slåtterängen. Redskap finns att låna. Barnaktiviteter. Samarrangemang med Råå Biblioteks Vänner och Helsingborgs Stadsbyggnadsförvaltning. Samling på ängen nedanför Råå vattentorn.
Kontakt: Karin Nilsson Jungermann 0705 346 556.

Klicka på Vårprogram-2017, så kan du läsa hela programmet.

 

Naturskyddsföreningens tipspromenad i Pålsjö skog den 7 maj, rätta svar:

1. Ek, 2. Svalört, 3. Kambium, 4. Ollon, 5. Avenbok, 6. Mulm, 7. Fladdermus, 8. Gärdsmyg, 9. Korsnäbb, 10 Lönn.
Vikten på trattkantarellerna var 104 g.
Vinnarna blev: 1. Marie Balkhag, 2. Berth Andersson, 3. Anni Lillhonga, 4. Ingrid Pettersson, 5. Eivor Balkhag.
Vinsterna finns att hämta i Världsbutiken, Bruksgatan 29 Helsingborg, öppettider vard 10 - 18, lörd 10 - 14.