Hem

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Helsingborg!

Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård. På den här sidan hittar du information om den lokala Helsingborgskretsens styrelse, aktiviteter och tips.

Nyheter 2020-03-23

Kära medlemmar och övriga naturvänner,

Vitsipporna lyser upp Pålsjö skog, tussilagon tänder sina solar i dikesrenarna och blåmesarna är i full färd att bygga bo – för växter och djur är det vanliga vårsysslor som gäller, om än tidigare än vanligt.

För oss människor har tillvaron däremot blivit totalt omkullkastad av Coronaviruset. Förutom att gränserna stängs, allt flera européer har utegångsförbud, folk förlorar sina jobb och aktiekurserna störtdyker, så har vi i Naturskyddsföreningen ställt in alla evenemang, inklusive krestsstämman, framöver. Coronaviruset påverkar allt och alla i stort och smått.

Det är en tid av oro och rädsla – men för att ändå tända lite hopp i denna svåra tid så vill vi påminna om en annan effekt av coronaviruset: de giftiga moln av kvävedioxid som så länge legat över norra Italien, över Kinas industriområden och säkert många andra ställen också, har plötsligt tunnats ut. När flygplanen står kvar på marken och fabriken slutat hålla igång vår överkonsumtion, ja då ser vi effekten i form av renare atmosfär direkt! Gå in på den här länken och titta själv!

Den omställning som vår värld så väl behöver har kommit fortare än vi önskat, och den har kommit på ett sätt som är utanför vår kontroll. Den har en mängd fruktansvärda effekter som är allt annat än önskvärda – men kanske kan vi ändå lära oss att leva på ett sätt som inte tar död på vår planet, nu när vi faktiskt blir tvungna. 

Så snart det blir säkert igen återupptar vi verksamheten i Naturskyddsföreningen i Helsingborg. Under tiden kan vi i alla fall vara ute och njuta av våren, på behörigt avstånd från varandra, men nära blommor, humlor, fåglar, och en allt härligare grönska.

Var rädda om er!
Hälsar Sven Gustavi, ordförande och Christel Kvant, vice ordförande

Naturskyddsföreningen i Helsingborg skriver 2020-03-09:

Naturskyddsföreningen i Helsingborg har tagit del av Översiktsplan 2021 och har skrivit ett antal kommentarer angående befolkningstillväxten, åkerjorden, grönstrukturen, biologisk mångfald och vatten. Läs kommentarerna här.

Ordföranden skriver 2020-02-06:

God fortsättning bästa medlem!

Efter en ovanligt mild vinter så här långt följer kanske snart en vår? Vår förhoppning är att du i vårt nya program hittar något du finner intressant och kan delta i. Som tidigare erbjuder vi gott om utflykter med kunniga guider till intressanta naturområden. Vi fortsätter vårt samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen, Naturskyddsföreningen i Kullabygden samt Kullabygdens Ornitologiska Förening, vilka står som arrangörer eller medarrangörer för några av utflykterna. Vilka det gäller anges i vårt program.

En stor och ökande del av vår verksamhet ägnas åt hållbar livsstil. Vi ser allt tydligare tecken på en global klimatförändring, som behöver motarbetas, eftersom den allvarligt skadar viktiga ekosystem som måste fungera om människan ska kunna existera tillsammans med ett stort antal andra arter. Tyvärr finns det inte så mycket glädjande nyheter att rapportera om efter den senaste av FN organiserade klimatkonferensen i Madrid. Trots att mängder av forskare nu drar samma slutsatser om en pågående klimatförändring, vägrar flera av världens ledare att lyssna till deras varningar.

Större förhoppningar får vi då knyta till vår egen Greta Thunbergs initiativ, som lockat med många ungdomar världen runt till aktioner för miljön. Detta initiativ fortsätter nu under namnet ”Fridays for future”, eftersom det tog sin början som en skolstrejk och demonstration en fredag. Vår förening har redan vid flera tillfällen deltagit i den här verksamheten och tänker fortsätta med det. Vi vill väcka och vinna personer i nyckelpositioner för vår sak. Vi vill också poängtera att enskilda personers insatser är mycket viktiga. 

Sven Gustavi / ordförande i Naturskyddsföreningen i Helsingborg