Välkommen till Naturskyddsföreningen i Helsingborg!

Naturskyddsföreningens lokala krets i Helsingborg arbetar ideellt för att värna om natur och miljö i vårt område.

Här kan du bli medlem, hitta aktiviteter och föredrag i program eller gå med i någon av våra arbetsgrupper för biologisk mångfald, för klimatet eller för vattenvård.

Följ vårt opinionsarbete med skrivelser och yttranden i frågor som gäller natur och miljö i Helsingborg. Hitta tips och kom med idéer om hur du själv kan göra skillnad för en hållbar framtid.

Aktuella frågor som just nu engagerar:
Tuppens koloniområde     Ängelholms flygplats
Utbyggnad i bäcken ”Båtskjulet 1” på Råå. Rädda Turköpsskogen

Foto: Naturskyddsföreningen Helsingborg

 

Tursköpsskogen är räddad och blir naturreservat!

Det är med stor glädje och lättnad Naturskyddsföreningen tar emot beskedet att Tursköpsskogen inte kommer att avverkas, utan i stället blir skyddad som naturreservat. Länsstyrelsen har i en överenskommelse med markägaren hittat en lösning som innebär att skogen är fortsatt privatägd med jakträtt, men det blir förbud mot avverkning och bete.

(mer…)

Så får du en levande trädgård!

Din trädgård kan göra skillnad för den biologiska mångfalden! Lär dig hur din trädgård kan ge mat och skydd åt vildbin och andra invånare – hela säsongen. Vi pratar om vilka växter som är matnyttiga – och vilka som inte är det.

Onsdag den 5 maj, klockan 19.00, kan du vara med på ett digitalt föredrag av Christel Kvant med titeln “Så får du en levande trädgård”. Christel Kvant är författare till flera trädgårdsböcker, bland annat Vår Trädgårdsbok, Trädgårdens Rum och Trädets tid. Hon är även krönikör i tidningen Trädgårdsliv och Ordförande för Naturskyddsföreningen i Helsingborg.

ANMÄLAN
Denna kostnadsfria digitala föreläsningen sker med hjälp av verktyget Zoom. Dagen innan skickar vi en zoom-länk (som behövs för att vara med) till alla som har anmält sig. Anmäl dig till: perstorp@naturskyddsforeningen.se

Välkommen till digital kretsstämma

Naturskyddsföreningen i Helsingborg kallar till digital kretsstämma måndagen den 29:e mars kl 19 på zoom.  Alla medlemmar är välkomna att anmäla sitt deltagande till martin.almroth1@gmail.com senast den 20:e mars.  Vid mötet avhandlas årsredovisning, verksamhetsberättelse samt val till förtroendeposter.

Dagordning SNF Hbg 2021  Från Valberedningen

Så snart pandemin släppt greppet om vår tillvaro återkommer vi med aktiviteter kring natur och miljö, som vi alla längtar efter.

Varma hälsningar

Christel Kvant, ordförande

Tursköps skog – naturområde

I den västra delen av Kattarps socken ligger Tursköps skog, som sträcker sig mellan Svedbergavägen i norr och Viebäcken, ett källflöde till Skavebäcken, i söder. Skogen består av en större nordlig del samt två mindre delar i sydväst och sydöst. Delarna avgränsas av smala midjor.

På en karta från 1700-talet ingår området i Tursköps åkrar och ängsvång, och på 1870-talet är området en skogbeväxt äng, troligen en slåtteräng glest beväxt med träd och buskar. På 1940-talet beskrevs området som de förvuxna och illa medfarna kvarlevorna av den äldre ängen. Skogen är 2020 på flera ställen tät, och det finns partier av sly och ogenomträngliga snår av sötbjörnbär. (mer…)

Skogsvandring lördagen den 24 oktober

Turen gick till skogarna runt Vegeholms slott. Vi såg en hel del svamp men inte så mycket att stoppa i grytan. Lite blev det dock. Lärksopp, rutsopp, blåmusseron och cintrongul slemskivling hörde till de ätliga arter vi hittade. Om man valde att höja blicken mötte oss skogens alla höstsprakande färger. Fikade gjorde vi vid bron över Vegeå, alldeles vid infarten till slottet. Mycket vackrare plats att pausa på är inte lätt att hitta. Tidvis hängde regnet i luften men vi klarade oss torrskodda under hela promenaden. Först när vi vid 13-tiden åter kom fram till våra bilar började det regna. Sammantaget en mycket trevlig vandring som gav många tillfälle att njuta av höstens färger och titta närmare på många spännande svampar.
/Tom Svensson


Spadmurkling, foto Tom Svensson

Rädda Tursköpsskogen!

Turköpsskogen är en ädellövsskog belägen mellan Svedberga kulle och Kattarp. Kronhjorten, såväl som många andra vilda djur och växter har sin livsmiljö i skogen och här finns många rödlistade arter. Nu har ägaren av skogen ansökt om tillstånd att avverka och förvandla skogen till betesmark. Naturskyddsföreningen protesterar tillsammans med KOF – Kullabygdens ornitologiska förening. Se artikel i HDMin mening i HD – Se inslag i SVT Namninsamling – Läs vår gemensamma skrivelse… (mer…)