Program

Vårprogrammet 2018 fortsätter med följande aktivitet

Söndag 17 juni kl 10.00 De vilda blommornas dag. Blomstervandring i Ättekulla naturreservat

På Ättekulla finns ett varierat landskap med skogsdungar, ett gammalt lertag och öppna gräsmarker med gravhögar från brons- och järnåldern. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen. Välj kläder efter väder och tag gärna med fika. Inga förkunskaper är nödvändiga.

Samling på City Gross parkering vid Rusthållsgatan (ta gärna buss 2 och stig av vid hållplats Runristargatan).

Kontakt: Jan-Erik Hederås 0768 161 306.

 

Klicka på Program vt 2018, så kan du läsa hela programmet.