Välkommen till Naturskyddsföreningen i Helsingborg!

Naturskyddsföreningens lokala krets i Helsingborg arbetar ideellt för att värna om natur och miljö i vårt område.

Här kan du bli medlem, hitta aktiviteter och föredrag i vårt program eller gå med i någon av våra arbetsgrupper för biologisk mångfald, för klimatet eller för vattenvården.

Du kan också följa vårt opinionsarbete med skrivelser och yttranden i frågor som gäller natur och miljö i Helsingborg. Och hitta tips om hur du själv kan göra skillnad för en hållbar framtid.

Foto: Naturskyddsföreningen Helsingborg

 

Utflykt med tonvikt på vårens fåglar i grönområden i Fredriksdal och Pålsjö 24 maj 2020

Sju personer förutom undertecknad slöt upp i Fredriksdal för att ge vårens fåglar chansen att höra av sig eller visa upp sig. Förutsättningarna var inte de bästa. Grått och svalt väder med återkommande lätta regnskurar försökte dämpa vårt humör. Detta lät vi oss dock inte avskräckas av. På behörigt avstånd från varandra tog vi oss på våra cyklar vidare mot Pålsjö skog med omgivningar. Vädret förbättrades så småningomoch gav oss möjlighet lyssna och iaktta fåglarna längs vår färdväg. Ungefär samma fåglar som vid föregående års utflykt till samma område vid samma tid iakttogs ellerhördes. Några undantag dock. Det rörde sig då om fåglar som iakttagits tidigare mennu uteblivit. Samma arter saknades vid rekognoseringen två dagar i rad inför utflykten. Dessa arter var grönsångare, rödstjärt, St. hackspett och grönfink. Somavslutning på cykelturen intogs medhavd matsäck varefter vi skildes åt vid gotthumör. Nedan följer sammanställning av under utflykten observerade fågelarter:
/ Sven Gustavi som också fungerade som utflyktsledare.

Helsingborg Sveriges bivänligaste kommun!

Naturskyddsföreningen har utnämnt Helsingborg till Sveriges bivänligaste kommun, efter att ha undersökt och jämfört 136 kommuner. Helsingborg visade sig ha kommit längst när det gäller att göra om kommunala gräsytor till blommande mark, skapa blommande vägkanter och inventera miljöer som kan vara viktiga för pollinatörer. Göteborg kom på andra plats i rankningen.

Naturskyddsföreningen i Helsingborg samarbetar med kommunen om att informera om vad man kan göra i den privata trädgården för att gynna humlor, bin och andra pollinatörer, och I samband med utnämningen fick Christel Kvant kommunalt besök i sin lilla radhusträdgård. Se inslaget på Helsingborgs facebooksida , så får du tips om hur du enkelt får en bivänlig trädgård!

https://sv-se.facebook.com/Helsingborgsstad/videos/vb.110851222326891/247922966303060/?type=2&theater

Kretsstämma söndag 14 juni kl. 15.00

Naturskyddsföreningen i Helsingborg gör nu ett nytt försök utan att åsidosätta påbjudna försiktighetsåtgärder p.g.a. av Covid-19.

Välkommen till vår kretsstämma söndagen 14 juni kl 15.00. Vallåkra Stenkärlsfabriks kafé i Vallåkra.
För att kunna vara med på mötet måste du kontakta undertecknad. Först till kvarn gäller! Vi bjuder på fika från kaféet.

Kommer du med bil från Helsingborg via Gantofta och Kvistofta svänger du åt vänster vid infarten till Vallåkra och parkerar vid Grönadals bygdegård. Från parkeringen går du ner för backen åt öster.
Kommer du med tåg till Vallåkra station följer du Norra Vallåkravägen upp mot sydväst några hundra meter. Dessa knapphändiga instruktioner gör kanske att du istället föredrar att googla på Stenkärlsfabriken i Vallåkra eller ringer undertecknad för hjälp.

Efter mötet kan du få delta i en guidad rundtur i det närliggande reservatet Borgen.

Sven Gustavi (ordförande i Naturskyddsföreningen i Helsingborg)
Tel 070 170 64 21 eller E-post svgu48@gmail.com

Violer till fjärilarna!

En fin, flyktig doft – det är oftast så vi uppmärksammas på att violerna har slagit ut. Ofta växer de inne i häckar och på andra halvt dolda ställen där vi kanske inte hade upptäckt dem – om det inte vore för den ljuvliga doften.

Visste du att violen är värdväxt för fjärilar? Det är de många arterna av pärlemorfjäril som lägger sina ägg på violens blad, som larverna är beroende av för att äta upp sig och så småningom övergå till fjärilsstadiet.

Se till att du har violer i trädgården – så får du kanske pärlemorfjärilar också!

Foto: Christel Kvant

Nyheter 2020-03-23

Kära medlemmar och övriga naturvänner,

Vitsipporna lyser upp Pålsjö skog, tussilagon tänder sina solar i dikesrenarna och blåmesarna är i full färd att bygga bo – för växter och djur är det vanliga vårsysslor som gäller, om än tidigare än vanligt.

För oss människor har tillvaron däremot blivit totalt omkullkastad av Coronaviruset. Förutom att gränserna stängs, allt flera européer har utegångsförbud, folk förlorar sina jobb och aktiekurserna störtdyker, så har vi i Naturskyddsföreningen ställt in alla evenemang, inklusive krestsstämman, framöver. Coronaviruset påverkar allt och alla i stort och smått.

Det är en tid av oro och rädsla – men för att ändå tända lite hopp i denna svåra tid så vill vi påminna om en annan effekt av coronaviruset: de giftiga moln av kvävedioxid som så länge legat över norra Italien, över Kinas industriområden och säkert många andra ställen också, har plötsligt tunnats ut. När flygplanen står kvar på marken och fabriken slutat hålla igång vår överkonsumtion, ja då ser vi effekten i form av renare atmosfär direkt! Gå in på den här länken och titta själv!

(mer…)

Håll utkik efter ekologisk blomsterlök!

Snart är det dags att plantera de blomsterlökar och -knölar som ska blomma på sensommaren. Håll utkik efter ekologiskt certifierad blomsterlök! Många blomsterlökar – de flesta – är behandlade med kemiska bekämpningsmedel för att motstå svamp- och insektsangrepp. Men allt fler ekologiska alternativ kommer på marknaden, här sker en positiv utveckling!

Läs mer på bloggen ”Din odlarvän” från Nelsons, artikeln ”Så odlas ekologisk blomsterlök”. Där hittar man fem ekologiska dahlior – varav tre är matnyttiga för pollinerarna, däribland halskråsdahlian ”Hartenaas”.

Ekologiska fröer

Behövs ekologiska fröer? Ja! Fröer man köper kan annars vara ”betade”, vilket betyder att de är behandlade med kemiska bekämpningsmedel. På vilket sätt det påverkar mikroorganismer och annat liv i jorden, och i vilken mån kemikalierna går ut i blommor och grönsaker och därmed skadar pollinerande insekter finns det inte mycket forskning om. Men allt fler inser vikten av att våra odlingar är ekologiska redan från start!

Glädjande nog hittar vi också ett allt större utbud av ekologiska fröer i 2020 års frökataloger på nätet.

Lindbloms frö har alltid haft en pålitlig inriktning på ekologiska fröer, så även Impecta och Rara växterNelson Garden har i år en kollektion som omfattar grönsaker och örter, märkt ”Organic”. Frökungen och Odla.nu har också ett utbud.

Massor av möjligheter att odla ekologiskt redan från start, alltså!

Ekologiska bidragarblommor från Lindbloms frö.

Yttrande om Översiktsplan 2021

Inte så mycket, inte så fort! Naturskyddsföreningen i Helsingborg ifrågasätter Översiktsplan 2021:s målsättning att öka folkmängden till 200.000 och ett alltför accelererat bostadsbyggande. ”Det finns inga godtagbara skäl för att bygga på högklassig åkerjord. Och en förtätning som innebär att man offrar grönområden är inte en bra förtätning.”  Naturskyddsföreningen efterlyser i stället en satsning på hållbart byggande och innovativa ekobyar. (mer…)