Bi-bibliotek invigt vid Påarps bibliotek

Ett bi-bibliotek och ett antal bi-hotell finns nu på gräsmattan utanför biblioteket i Påarp.

Lena Edvardsson ville göra en insats för våra pollinatörer såsom vilda bin, fjärilar m.fl.och skrev en projektansökan till Region Skåne, som beviljade att skapa ett bi-bibliotek tillsammans med skolbarnen i årskurs 2, barnen från anpassad skola i årskurs 1-3 och 4-6 och deras respektive lärare.

Naturskyddsföreningen i Helsingborg kontaktades för att bistå med hjälp. Barnen får lära sig om pollinatörer och varför det är så viktigt att hjälpa dessa med mat och bostad.

Ett antal pallkragar köptes in och målades sedan av barnen. Bi-hotell skapades också av diverse kvistar, rör, vassrör och burkar.På invigningsdagen planterades det bi-vänliga växter i pallkragarna och en bit av gräsmattan gjordes om till äng. Det var med stor entusiasm barnen planterade och grep sig an de olika momenten.

Lena Edvardsson och Kerstin Holmgren från naturskyddsföreningen tyckte att det här var ett synnerligen lyckat projekt och hoppas att det blir fler bibliotek och andra verksamheter som inspireras att göra likadant i framöver!