Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2020

Sven Gustavi, ordförande, postmottagare, programsekreterare, kontakt klimatfrågor

Martin Almroth, kontakt naturvårdsfrågor

Mikael Fahlman, PR-ansvarig

Birgitta Hammar, kassör

Gunnel Jansson

Annika Jonasson

Christel Kvant, vice ordförande, kontakt trädgårdsfrågor

Richard Nilsson

Karin Nilsson Jungermann, materialansvarig, kontakt miljöfrågor med Handla miljövänligt

Tobias Olofsson

Ann Piates, medlemsansvarig

Tom Svensson, sekreterare, kontakt havs- och vattenfrågor

Jan-Erik Hederås, kontakt florafrågor