Styrelsen

Naturskyddsföreningen i Helsingborg
c/o Sven Gustavi
Jönköpingsgatan 40A
252 52 Helsingborg

 

Styrelsemedlemmar 2017:

Sven Gustavi, ordförande, postmottagare, programsekreterare, kontakt klimat

Martin Almroth, kontakt naturvård

Mikael Fahlman, PR-ansvarig, kontakt naturvård

Jan-Erik Hederås, arkivsekreterare, medlemsansvarig, kontakt flora

Christel Kvant, vice ordförande, kontakt miljö + trädgård

Richard Nilsson, kontakt havsfrågor

Karin Nilsson Jungermann, materialansvarig, kontakt miljö + handla miljövänligt

Tobias Olofsson

Leif Olsson, kassör

Ann Piates

Tom Svensson, sekreterare, kontakt havsfrågor