Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2020

Christel Kvant, ordförande, kontakt trädgårdsfrågor.
christel.kvant@telia.com  070-220 08 78

Martin Almroth, vice ordförande, kontakt naturvårdsfrågor.
martin.almroth@kubikskolan.se 073-830 98 84

Tom Svensson, sekreterare, kontakt havs- och vattenfrågor
tom.svensson999@gmail.com  072-239 99 19

Birgitta Hammar, kassör.
birgitta@presense.se  070-335 21 42

Mikael Fahlman, PR-ansvarig.
mikaelfahlman@outlook.com  070-351 31 40

Widar Narvelo, ledamot.
widar.narvelo@hotmail.com  073-222 45 93

Gunnel Jansson, ledamot.
gunnelirma@comhem.se  070-313 88 05

Annika Jonasson, ledamot.
annika72jonasson@gmail.com  070- 282 37 55

Richard Nilsson, ledamot.
richrichardnilsson@hotmail.com  073-180 22 19

Karin Nilsson Jungermann, materialansvarig, kontakt miljöfrågor med Handla miljövänligt
kn_jungermann@yahoo.se  070-534 65 56

Tobias Olofsson, ledamot.
t.c.olofsson@gmail.com  070-683 76 83

Ditte Hallengren, ledamot
ditte.hallengren@gmail.com  073-309 19 34

Jan-Erik Hederås, hedersmedlem, medlemsansvarig, kontakt florafrågor
je.hederas@telia.com  076-816 13 06