Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2023

Martin Almroth, ordförande, kontakt naturvårdsfrågor.
martin.almroth1@gmail.com 073-830 98 84

Widar Narvelo, vice ordförande, kontakt skogsfrågor
widar.narvelo@hotmail.com  073-222 45 93

Tom Svensson, kontakt havs- och vattenfrågor
tom.svensson999@gmail.com  072-239 99 19

Kerstin Holmgren, kontakt biologisk mångfald                                                     kerstin.holmgren10@gmail.com 076-643 37 77

Birgitta Hammar, kassör, programsekreterare
birgitta@presense.se  070-335 21 42

Mikael Fahlman, PR-ansvarig.
mikaelfahlman@outlook.com  070-351 31 40

Annika Jonasson, ledamot.
annika72jonasson@gmail.com  070- 282 37 55

Richard Nilsson, ledamot.
richrichardnilsson@hotmail.com  073-180 22 19

Tobias Olofsson, ledamot.
t.c.olofsson@gmail.com  070-683 76 83

Rikard Jansson, ledamot.
ngr.jansson@gmail.com  072-973 06 36

Göran Jönsson, ledamot.
c.goran.jonsson@gmail.com  070-550 00 08

Göran Karlström, ledamot.
gorankarlstrom@gmail.com  070-595 76 25

Poul Witting, ledamot.
poulwitting@gmail.com  070-356 63 88

Indre Raila, ledamot                                                                                                                  indre.indre@hotmail.com

Jan-Erik Hederås, hedersmedlem, medlemsansvarig, kontakt florafrågor
je.hederas@telia.com  076-816 13 06