Bevara våra grönområden

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad lördag 25 maj 2019. Helsingborgs grönområden har stor betydelse för såväl den biologiska mångfalden, klimatet som det mänskliga välbefinnandet. Därför ser vi i Naturskyddsföreningen med oro på hur de allt mera verkar ses som möjliga exploateringsytor för det intensiva byggande som pågår. I stort sett vartenda grönområde i stan har […]

Läs mer

Pålsjö naturreservat | Insändare HD

Bygg inga villor i Pålsjö naturreservat! (insändare Helsingborgs Dagblad 2016-06-26) ”Den demokratiska processen kring Pålsjöområdet framstår som ett spel för gallerierna.” Nu står det Helsingborgs kommun fritt att bygga villor där vi alla trodde det skulle bli naturreservat, skriver tre företrädare för Naturskyddsföreningen i Helsingborg. Pålsjö skog och områdena i anslutning till skogen hör till Helsingborgs […]

Läs mer