Pålsjö naturreservat | Insändare HD

Bygg inga villor i Pålsjö naturreservat! (insändare Helsingborgs Dagblad 2016-06-26)

”Den demokratiska processen kring Pålsjöområdet framstår som ett spel för gallerierna.”

Nu står det Helsingborgs kommun fritt att bygga villor där vi alla trodde det skulle bli naturreservat, skriver tre företrädare för Naturskyddsföreningen i Helsingborg.

Pålsjö skog och områdena i anslutning till skogen hör till Helsingborgs främsta naturtillgångar och har stort värde för stadens alla invånare. Naturskyddsföreningen i Helsingborg har därför följt den långa process som föregått bildandet av Pålsjö naturreservat. Det har varit en alltigenom positiv upplevelse.

Vid flera samrådsmöten, där såväl privatpersoner som organisationer med olika intressen av naturområdet fick goda tillfällen att yttra sig, upplevde vi hur stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän med stor kunskap och goda intentioner lade grunden för att Pålsjöområdet skulle inte bara bevaras utan också förbättras. Intrycket förstärktes när vi fick ta del av det genomarbetade förslag som skickades ut för yttrande till bland många andra Naturskyddsföreningen. Vi gav planerna vårt fulla stöd.

Nu har det avslöjats att en delvis annan plan än den vi och alla andra förelagts antagits av kommunfullmäktige. Nu står det kommunen fritt att bygga villor där vi alla trodde det skulle bli naturreservat.

Redan vid det första samrådsmötet frågade vi om området söder om Pålsjö slott ingick i naturreservatet, eftersom vi insåg att det kunde vara i farozonen för att bli bostäder. Vi fick lugnande besked: det enda bostadsbyggande som planerades var på marken söder om Senderöds koloniområde. I remissunderlaget fick vi det svart på vitt:

”Åkrar norr och söder om Pålsjö slott: landskapsbilden är av stort värde runt Pålsjö slott, varför det är angeläget att ytorna förblir mer eller mindre öppna. Långsiktigt mål: åkrar med ekologisk odling, alternativt gräsmark med bete eller slåtter. På ytorna kan enstaka träd- och buskgrupper planteras som ger rumskänsla utan att skada öppenheten och utblickarna.”

Efter att vi under lång tid, gång efter gång, både muntligt och skriftligt, fått bekräftat att hela Pålsjöområdet skulle skyddas från exploatering, gjorde stadsledningsförvaltningen i sista sekund före beslutet i kommunfullmäktige den ytterst kontroversiella förändringen att förvandla åkern söder om Pålsjö slott till villatomtsmark.

Förändringen smögs igenom utan den debatt som beslutsfattarna utan tvekan hade anledning att frukta. Frågan som inte kan undvikas är: Fanns det hela tiden två parallella förslag, ett som kommunen visste att alla skulle ställa sig bakom och ett som låg berett att dras fram ur rockärmen när alla var invaggade i trygghet? Var ens alla de politiker som godkände förslaget medvetna om vad som hände?

Tack vare några uppmärksamma privatpersoner, som tydligen inte delade vår tilltro till stadsledningen, har beslutet överklagats till länsstyrelsen. För alla oss andra som vill överklaga är det för sent.

Stadsledningen motiverade sitt agerande i en intervju i HD den 30 maj med att tomterna behövs för att locka företagsledare till Helsingborg och därmed skapa flera jobb. Vi anser inte att det är ett hållbart argument.

I Helsingborg finns redan många villor i attraktiva lägen. Att en företagare väljer att etablera sig på en viss ort beror på många faktorer, bland annat tillgång till bra barnomsorg och skolor, väl utbyggd infrastruktur, tillgång till bra lokaler och lämplig arbetskraft.

Hela den omfattande demokratiska process som vi tagit del av när det gäller Pålsjöområdets framtid, alltifrån samrådsmötena till remissarbetet, framstår som ett spel för gallerierna med oss alla som naiva aktörer. Naturskyddsföreningen i Helsingborg ser allvarligt på det inträffade. Dels för att det skulle vara djupt olyckligt att förvandla det känsliga området till villatomter, dels för att kommunens agerande undergräver demokratin och skadar förtroendet mellan medborgare och stadsledning.

Vi anser därför att alla förändringar av den ursprungliga planen som gjorts ska redovisas öppet och tydligt samt att handläggningen av ärendet måste utsättas för granskning.

Richard Nilsson

Christel Kvant

Tom Svensson

Richard Nilsson, Christel Kvant och Tom Svensson är ordförande, vice ordförande respektive sekreterare för Naturskyddsföreningen i Helsingborg.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.