Mejeritomten Yttrande

Mars 2018 Yttrande över detaljplan avseende Mejeritomten Till stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg Yttrande över samrådshandling Dnr 68/2017 avseende detaljplan för fastigheten Filborna 28:3 m.fl., Olympia. —————————————————————————————— Naturskyddsföreningen i Helsingborg har tagit del av samrådshandling avseende bebyggelse av den s.k. Mejeritomten på Olympia och vill anföra följande. Planen avser att skapa en tät bebyggelse med cirka 760 nya bostäder, […]

Läs mer