Den biologiska mångfaldens 22 maj 2024

Mångfaldens dag Den biologiska mångfaldens dag firades den 22 maj i Jordbodalen tillsammans med Miljöverkstaden. Ett 60-tal besökare kom, många av dem barnfamiljer, och gick en tipsrunda i det fina vädret. Tipsrundan ledde oss runt de olika aktiviteterna. Man kunde exempelvis så ett frö, får reda på varför kompost är bra, vilka insekter man kan […]

Läs mer

 Bi-bibliotek invigt vid Påarps bibliotek

Ett bi-bibliotek och ett antal bi-hotell finns nu på gräsmattan utanför biblioteket i Påarp. Lena Edvardsson ville göra en insats för våra pollinatörer såsom vilda bin, fjärilar m.fl.och skrev en projektansökan till Region Skåne, som beviljade att skapa ett bi-bibliotek tillsammans med skolbarnen i årskurs 2, barnen från anpassad skola i årskurs 1-3 och 4-6 […]

Läs mer

Skydda Tuppens koloniområde

Koloniområdet Tuppen på Raus Plantering ligger intill Råå ljung – ett av Helsingborgs viktigaste habitat för de hotade vildbina. Naturskyddsföreningen anser det är viktigt att skydda koloniområdet, där vildbina kan finna sin föda bland fruktträd, bärbuskar och blommor. Vi motsätter oss därför planerna på att ta bort koloniområdet för att bygga bostäder på området.

Läs mer

Helsingborg Sveriges bivänligaste kommun!

Naturskyddsföreningen har utnämnt Helsingborg till Sveriges bivänligaste kommun, efter att ha undersökt och jämfört 136 kommuner. Helsingborg visade sig ha kommit längst när det gäller att göra om kommunala gräsytor till blommande mark, skapa blommande vägkanter och inventera miljöer som kan vara viktiga för pollinatörer. Göteborg kom på andra plats i rankningen. Naturskyddsföreningen i Helsingborg […]

Läs mer

Violer till fjärilarna!

En fin, flyktig doft – det är oftast så vi uppmärksammas på att violerna har slagit ut. Ofta växer de inne i häckar och på andra halvt dolda ställen där vi kanske inte hade upptäckt dem – om det inte vore för den ljuvliga doften. Visste du att violen är värdväxt för fjärilar? Det är […]

Läs mer

Håll utkik efter ekologisk blomsterlök!

Snart är det dags att plantera de blomsterlökar och -knölar som ska blomma på sensommaren. Håll utkik efter ekologiskt certifierad blomsterlök! Många blomsterlökar – de flesta – är behandlade med kemiska bekämpningsmedel för att motstå svamp- och insektsangrepp. Men allt fler ekologiska alternativ kommer på marknaden, här sker en positiv utveckling! Läs mer på bloggen ”Din […]

Läs mer

Ekologiska fröer

Behövs ekologiska fröer? Ja! Fröer man köper kan annars vara ”betade”, vilket betyder att de är behandlade med kemiska bekämpningsmedel. På vilket sätt det påverkar mikroorganismer och annat liv i jorden, och i vilken mån kemikalierna går ut i blommor och grönsaker och därmed skadar pollinerande insekter finns det inte mycket forskning om. Men allt […]

Läs mer

Söndag 19 maj 2019  Trädgårdsinspiration!

Vi finns på Fredriksdal Museum och Trädgårdar och i Christel Kvants trädgård på Pålsjögatan 27 – välkomna! Naturskyddsföreningen i Helsingborg jobbar för att främja den biologiska mångfalden i våra trädgårdar – med särskilt fokus på humlor och solitärbin. Vi kan alla hjälpa till genom att välja blommor som är rika på pollen och nektar och genom att […]

Läs mer

Låt kållandet bli en fjärilsfarm!

Om kålodlingen misslyckas den här sommaren, när det råder extremhetta och vattningsrestriktioner – förtvivla inte! Låt den anskrämliga brysselkålen – i det här fallet – stå, och var säker på att det uppskattas – av fjärilarna! I synnerhet kålfjäril och rovfjäril lägger sina ägg på kålplantorna, varpå larverna äter upp dem. Och det kan vi […]

Läs mer