Den biologiska mångfaldens 22 maj 2024

Mångfaldens dag

Den biologiska mångfaldens dag firades den 22 maj i Jordbodalen tillsammans med Miljöverkstaden. Ett 60-tal besökare kom, många av dem barnfamiljer, och gick en tipsrunda i det fina vädret. Tipsrundan ledde oss runt de olika aktiviteterna. Man kunde exempelvis så ett frö, får reda på varför kompost är bra, vilka insekter man kan finna i komposthögar, göra ett växttryck. I Naturskyddsföreningen regi pratade vi om bostäder för pollinerare och man kunde man bygga ett bihotell genom att klippa till bamburör och lägga i gamla petflaskor och kartonger om man ville. Dessa dekorerades sedan med stor entusiasm av barnen. Man kunde också få prova på en klimatdialog för att föreställa sig hur år 2050 skulle kunna se ut. Sist på dagen var det en guidning i Jordbodalen av kommunekologen Fredrik Bengtsson. Detta var mycket uppskattat.