På jakt efter våren

Söndagen den 14 april samlades 30 personer för vår traditionsenliga jakt efter våren, i naturreservatet Borgen i Vallåkra.
Vid parkeringsplatsen blåste en hård västlig vind, men nere i ravinen var det behagligt lä och solen värmde oss bland grönskande snår.
Vandringen på drygt två timmar utgick från stenkärlsfabriken och tog sin väg ner längs bäcken mot Råån och sen upp på backen som kallas Borgen, för att sen vända tillbaka.
Längs vägen pratade vi om fossil som hittats i markens lerskiffer och vi såg och hörde flera arter som hör nutidens vårdagar till.
Vitsippor och svalört var de mest talrika och stod i full blom. Blåsippor och vätteros finns i begränsat antal och dessa var i det närmaste överblommade.
Vidare talades en del om alla askar som blåst ner eller fällts i reservatet. De som har drabbats hårt av askskottsjuka. Svampsjukdomen hittades i Sverige i början av 2000-talet och härstammar från östra Asien.
Fåglar som noterades var bl.a. gärdsmyg, gransångare, lövsångare, större hackspett, gröngöling, svarthätta, taltrast och järnsparv. Den senare satt och spelade i en rishög bara några få meter från stigen.
På slutet var vi helt eniga om att våren definitivt var här!
/Rikard Jansson