Nya tag för naturen 2022!

Du som är medlem i Naturskyddsföreningen i Helsingborg är inte ensam om att känna ansvar och omsorg om våra naturområden. Vi är 1600 medlemmar, en stor rörelse med mycket kraft bakom orden. Vi samverkar med Skånes Naturskyddsförening, med kretsar som täcker upp alla Skånes kommuner, och dessutom i den nationella Naturskyddsföreningen, med 230.000 medlemmar, en av Sveriges största folkrörelser.

2022 har vi fortsatt fokus på våra lövskogar, stora såväl som små. Under det gångna året har det varit ovanligt många avverkningsanmälningar, och vi kämpar vidare för att den biologiskt värdefulla Smårydsskogen ska få stå kvar. Och vi gläder oss fortfarande över att Tursköpsskogen räddades och blev naturreservat i stället för avverkad! Detta efter många och långa insatser av inte bara oss, utan även ett stort nätverk av kunniga skogsvänner, där inte minst KOF:s (Kullabygdens ornitologiska förening) bidrog med kunskap och engagemang.

I år hoppas vi få med oss hela Helsingborg i vår kampanj för träden. För luftens skull, för klimatets skull och för den biologiska mångfaldens skull behöver vi inte bara skydda de dungar och skogar som redan finns, utan dessutom plantera flera. Vi satsar på att informera om vikten av att välja inhemska växter. Vi samarbetar med Fredriksdals muséer och trädgårdar i sommarens stora utställning Varannan vild, som handlar om hur vi kan stödja den biologiska mångfalden i våra trädgårdar genom att bjuda in växter från den vilda, skånska naturen.

Detta och mycket mera står på dagordningen för 2022. Vi är tacksamma för ditt stöd, och om du vill delta i vårt arbete är du välkommen att medverka i vår arbetsgrupp för biologisk mångfald, som vi avser att få i gång i vår.

Kolla vårens och sommarens program – vi hoppas du ska hitta aktiviteter som passar dig, vare sig du gillar träd, fåglar, blommor, hav och vatten.

Christel Kvant, ordförande.

Hemsida: helsingborg.naturskyddsforeningen.se    
Facebook: Naturskyddsföreningen Helsingborg   
Post: Christel Kvant, Pålsjögatan. 27, 254 40 Helsingborg

 

 

Örnrundan 14 nov 2021

Vaknade till en gråmulen dag, men det stoppar ju ingen hängiven naturvän, så vi var ett tappert gäng som åkte gemensamt från vår utgångspunkt Fredriksdals parkeringen, mot våra örnmarker i Kullabygden.
Första stopp blev vid Svedberga för att beskåda fyra st Glador som satt på ladugårds taket längs med vägen.
Det var rätt lugnt ute på fälten, varken gäss eller sångsvanar, som annars brukar finnas i stort antal fanns där.
Vi stannade vid Stureholms våtmark, där fanns förutom gräsänder även bläsänder i dammen.
Väl framme vid Sandön som var huvudmålet,
Fick vi se  sju stycken havsörnar som satt ute på revet allihop.
Ibland tog en eller två till vingarna, varpå dom fick med sig resten av ”invånarna” upp i luften, det var ett fint skådespel.
Så trots magert fågelliv på väg hit, så fick vi valuta för pengarna väl här.
Med Naturliga hälsningar Mikael Fahlman 

Åtterinförande av försvunna arter i Helsingborg med frö etc.

Möte 9 december: Widar Narvelo representerade Naturskyddsföreningen på detta hybridmöte på SBF, som Fredrik B kallat till. Jan-Erik Hederås deltog lyssnande på länk. Det var ett 10-tal deltagare, varav 2 konsulter som gjort ett väldigt bra jobb med att kartlägga vilka arter (140 st) som är intressanta/lämpliga att samla frö från och hjälpa till att sprida i HBG.

Samarbete pågår sedan ett par år med Fredriksdal angående uppförökning av arter från trakten. De har redan satt ut svinrot, martorn och skogsklocka på olika ställen. Kanske vill de göra en samaktivitet för allmänheten i samband med slåtterdagen nästa år.

Två mycket intressanta föredrag hölls av Emil Åsegård och Cassandra Hallman (eg amerikan men i Sv sen 4 år och har sv rötter). Hon berättade att man kommit mycket längre i USA med artbevarande och det finns t o m en lag i någon av delstaterna om att använda inhemska arter vid återställande av marker etc.

Widar Nervalo

Ska Helsingborgs åkerjordar förvandlas till lastbilscentraler?

Planerna på nya logistikcentra kommer slag i slag, när stadens ledning vill göra Helsingborg till ledande ”klimatsmarta logistiknod”.
Naturskyddsföreningen är kritisk mot denna satsning på ett transportsystem som ger ökade klimatutsläpp och samtidigt berövar oss möjligtheten till närproducerad mat. Läs insändaren i HD 4 nov 2021. https://etidning.hd.se/2847/helsingborgs-dagblad-b/463919/2021-11-04/24092969/ofattbart-att-det-ar-lastbilstrafik-helsingborg-ska-bli-valdigt-bra-pa

Svamputflykt lördagen 4 september

Vi var drygt 50 personer som på morgonen samlades på Gruvtorget i Höganäs för att delta i årets svamputflykt. Turen gick i år till naturreservatet Svedberga kulle. Ett härligt sensommarväder gjorde att stämningen bland deltagarna var på topp. Att det kommit en hel del barn gladde oss ledare, som gärna ser att återväxten bland svampintresserade säkras. Svedberga kulle består huvudsakligen av ädellövskog. Toppen av kullen, som bjuder på en hänförande utsikt mot Kullen och Skälderviken, utgörs av betesmark. Det fanns gott om svamp men den senaste tidens torka hade gjort att de flesta svampar var kraftigt insektsangripna. Det blev därför inte så mycket matsvamp för deltagarna att ta med hem. En vacker svamp, som många hittade, var rodnande fjällskivling. I äldre svampböcker beskrivs den som ätlig men numera anses den som giftig. En deltagare hittade en stolt fjällskivling, som är en mycket läcker matsvamp. Eftersom dessa båda svampar är ganska lika varandra och därför kan förväxlas fick deltagarna undervisning i vilka kännetecken man skall vara observant på för att inte ta fel. Även kännetecknen för att skilja ätliga soppar från oätliga sådana gicks igenom. Flera deltagare uttryckte sin glädje över de genomgångar som gjorts av goda matsvampar och oätliga/giftiga förväxlingssvampar. De sa att de i framtiden skulle våga plocka fler sorters svamp. En ganska ovanlig svamp vi hittade var fjällsopp. Den väckte deltagarnas intresse genom sitt speciella utseende. En annan svamp som väckte intresse genom sitt utseende och gelèartade konsistens var oxtunga. Det allmänna omdömet var dagens utflykt varit trevlig och givande. / Tom Svensson

Tursköpsskogen är räddad och blir naturreservat!

Det är med stor glädje och lättnad Naturskyddsföreningen tar emot beskedet att Tursköpsskogen inte kommer att avverkas, utan i stället blir skyddad som naturreservat. Länsstyrelsen har i en överenskommelse med markägaren hittat en lösning som innebär att skogen är fortsatt privatägd med jakträtt, men det blir förbud mot avverkning och bete.

(mer …)