Naturskyddsföreningen vill stoppa skövling av koloniområdet Tuppen

”Träden mitt på tomten får inte vara högre än tre meter, vid utkanterna inte högre än två meter. Häckarna ska tas ner till 1,2 meters höjd.”

Kolonisterna i Tuppens koloniområde på Raus Plantering fick en vecka på sig att följa de hårda direktiven i brevet från kommunen. Direktiv för det nästan hundra år gamla koloniområdet, där träden växt sig till sina naturliga höjder på över tio meter under decennier. Det är den gamla, etablerade grönskan som gör området till ett paradis för djur, fåglar och insekter – men nu är det hotat av kommunala planer på bebyggelse.

Naturskyddsföreningen protesterar tillsammans med kolonisterna! Läs mer i HD:s artikel.  Se filmen från vårt möte på plats. Länk till film   Filmare Veikko Saarinen

(mer…)

Skydda Tuppens koloniområde

Koloniområdet Tuppen på Raus Plantering ligger intill Råå ljung – ett av Helsingborgs viktigaste habitat för de hotade vildbina. Naturskyddsföreningen anser det är viktigt att skydda koloniområdet, där vildbina kan finna sin föda bland fruktträd, bärbuskar och blommor. Vi motsätter oss därför planerna på att ta bort koloniområdet för att bygga bostäder på området.

(mer…)

Ängelholms flygplats bör inte finansieras med skattepengar

Helsingborgs kommunledning har beslutat stödköpa Ängelholms flygplats för att rädda flygresandet till och från Stockholm åt framtiden. Ytterligare sex kommuner har uttalat sin avsikt att ansluta sig – och därmed ska även skattebetalarna i Ängelholm, Höganäs, Båstad, Bjuv, Perstorp och Klippan stå för notan för ett flyg som inte längre bär sig och som dessutom står för stora utsläpp av växthusgaser som är på väg att förstöra vårt klimat.

Vi representanter för Naturskyddsföreningarna i de sju berörda kommunerna känner stor oro för kommunernas sätt att med detta beslut demonstrera sin likgiltighet inför klimathotet. I Sibirien rasar i detta nu bränder i skogar på över en miljon hektar, omöjliga att släcka. För ett halvår sedan var stora delar av Australien ett brinnande inferno. Kalifornien, Sydafrika, Grekland – många är de länder som drabbas återkommande, och de som 2018 fick fly undan lågorna i de många svenska skogsbränderna vet att klimatförändringarna inte är något som eventuellt kan komma sen och drabba någon annan. De är här, de hotar vår försörjning, den biologiska mångfalden, vår tillgång på mat och vatten – ja vårt liv och vår framtid.

Det finns olika sätt att räkna ut hur mycket mer koldioxidutsläpp en flygresa ger jämfört med en tågresa – eller ett digitalt möte – men låt oss nöja oss med att konstatera att det är tusentals gånger mer. Minskat flygande är en av de allra viktigaste åtgärder vi kan vidta för att få ner växthusgaserna och därmed ha en chans att överlämna ett klimat som går att leva i till våra barn och barnbarn.

Det är mycket hög tid att fatta beslut som går åt rätt håll. Vi behöver en omställning som tar ut en tydlig riktning mot hållbara sätt att äta, bo, konsumera, transportera och förflytta oss. En intensifierad utbyggnad och upprustning av järnvägen hör till de åtgärder som brådskar.

Vi uppmanar nu alla partier att säga nej till att använda våra skattepengar till att subventionera flygplatsen.

Christel Kvant, ordförande Naturskyddsföreningen i Helsingborg
Anders Svensson, ordförande Naturskyddsföreningen i Ängelholm
Ulrik Alm, ordförande Naturskyddsföreningen i Kullabygden
Pål Abrahamsson, ordförande Naturskyddsföreningen Bjäre
Mikael Johansson, ordförande Klippanbygdens Naturskyddsförening
Gerrit Fokkema, ordförande Naturskyddsföreningen i Perstorp
Lars-Bertil Nilsson, ordförande Naturskyddsföreningen Söderåsen
Linda Birkedal, ordförande Naturskyddsföreningen i Skåne

Utflykt med tonvikt på vårens fåglar i grönområden i Fredriksdal och Pålsjö 24 maj 2020

Sju personer förutom undertecknad slöt upp i Fredriksdal för att ge vårens fåglar chansen att höra av sig eller visa upp sig. Förutsättningarna var inte de bästa. Grått och svalt väder med återkommande lätta regnskurar försökte dämpa vårt humör. Detta lät vi oss dock inte avskräckas av. På behörigt avstånd från varandra tog vi oss på våra cyklar vidare mot Pålsjö skog med omgivningar. Vädret förbättrades så småningomoch gav oss möjlighet lyssna och iaktta fåglarna längs vår färdväg. Ungefär samma fåglar som vid föregående års utflykt till samma område vid samma tid iakttogs ellerhördes. Några undantag dock. Det rörde sig då om fåglar som iakttagits tidigare mennu uteblivit. Samma arter saknades vid rekognoseringen två dagar i rad inför utflykten. Dessa arter var grönsångare, rödstjärt, St. hackspett och grönfink. Somavslutning på cykelturen intogs medhavd matsäck varefter vi skildes åt vid gotthumör. Nedan följer sammanställning av under utflykten observerade fågelarter:
/ Sven Gustavi som också fungerade som utflyktsledare.

Helsingborg Sveriges bivänligaste kommun!

Naturskyddsföreningen har utnämnt Helsingborg till Sveriges bivänligaste kommun, efter att ha undersökt och jämfört 136 kommuner. Helsingborg visade sig ha kommit längst när det gäller att göra om kommunala gräsytor till blommande mark, skapa blommande vägkanter och inventera miljöer som kan vara viktiga för pollinatörer. Göteborg kom på andra plats i rankningen.

Naturskyddsföreningen i Helsingborg samarbetar med kommunen om att informera om vad man kan göra i den privata trädgården för att gynna humlor, bin och andra pollinatörer, och I samband med utnämningen fick Christel Kvant kommunalt besök i sin lilla radhusträdgård. Se inslaget på Helsingborgs facebooksida , så får du tips om hur du enkelt får en bivänlig trädgård!

https://sv-se.facebook.com/Helsingborgsstad/videos/vb.110851222326891/247922966303060/?type=2&theater

Kretsstämma söndag 14 juni kl. 15.00

Naturskyddsföreningen i Helsingborg gör nu ett nytt försök utan att åsidosätta påbjudna försiktighetsåtgärder p.g.a. av Covid-19.

Välkommen till vår kretsstämma söndagen 14 juni kl 15.00. Vallåkra Stenkärlsfabriks kafé i Vallåkra.
För att kunna vara med på mötet måste du kontakta undertecknad. Först till kvarn gäller! Vi bjuder på fika från kaféet.

Kommer du med bil från Helsingborg via Gantofta och Kvistofta svänger du åt vänster vid infarten till Vallåkra och parkerar vid Grönadals bygdegård. Från parkeringen går du ner för backen åt öster.
Kommer du med tåg till Vallåkra station följer du Norra Vallåkravägen upp mot sydväst några hundra meter. Dessa knapphändiga instruktioner gör kanske att du istället föredrar att googla på Stenkärlsfabriken i Vallåkra eller ringer undertecknad för hjälp.

Efter mötet kan du få delta i en guidad rundtur i det närliggande reservatet Borgen.

Sven Gustavi (ordförande i Naturskyddsföreningen i Helsingborg)
Tel 070 170 64 21 eller E-post svgu48@gmail.com

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Helsingborg!

Naturskyddsföreningens lokala krets i Helsingborg arbetar ideellt för att värna om natur och miljö i vårt område.

Här kan du bli medlem, hitta aktiviteter och föredrag i program eller gå med i någon av våra arbetsgrupper för biologisk mångfald, för klimatet eller för vattenvård.

Följ vårt opinionsarbete med skrivelser och yttranden i frågor som gäller natur och miljö i Helsingborg. Hitta tips och kom med idéer om hur du själv kan göra skillnad för en hållbar framtid.

Aktuella frågor som just nu engagerar:
Tuppens koloniområde     Ängelholms flygplats
Utbyggnad i bäcken ”Båtskjulet 1” på Råå. Rädda Turköpsskogen

Foto: Naturskyddsföreningen Helsingborg

 

Violer till fjärilarna!

En fin, flyktig doft – det är oftast så vi uppmärksammas på att violerna har slagit ut. Ofta växer de inne i häckar och på andra halvt dolda ställen där vi kanske inte hade upptäckt dem – om det inte vore för den ljuvliga doften.

Visste du att violen är värdväxt för fjärilar? Det är de många arterna av pärlemorfjäril som lägger sina ägg på violens blad, som larverna är beroende av för att äta upp sig och så småningom övergå till fjärilsstadiet.

Se till att du har violer i trädgården – så får du kanske pärlemorfjärilar också!

Foto: Christel Kvant