Valenkät 2022

En majoritet av Helsingborgs politiker säger ja till att bevara och köpa in skogar, anlägga våtmarker, plantera flera inhemska träd och satsa på flera naturreservat.

-Det är överlag ett positivt gensvar från de lokala partierna, konstaterar Widar Narvelo,  Naturskyddsföreningen i Helsingborg, som  försöker få in de viktiga gröna frågorna i valdebatten.

S, C, Mp, V, Kd, M och SD ställer sig överlag bakom en ökad satsning på miljö och klimat i kommunen. Liberalerna sticker ut med mest negativ inställning till de miljöåtgärder som Naturskyddsföreningen efterlyser. Bevarandet av åkerjord är den fråga som mest skiljer partierna åt, där L och M har en mera tillåtande inställning till exploatering.

Europas floder torkar ut, skogarna brinner och på andra sidan jorden ödeläggs livsmiljöer av översvämningar. Klimatförändringarna är inte längre ett hot – de är verklighet. Ändå har dessa livsviktiga frågor fått en undanskymd plats i valdebatten.

Naturskyddsföreningen i Helsingborg har därför i en enkät till Helsingborgs politiker ställt sju frågor om hur partierna tänker arbeta för att bevara och utöka skogar, grönområden och våtmarker och skydda miljön i Öresund med marina reservat.

-Arbetet för hållbart klimat och biologisk mångfald måste föras på alla nivåer – globalt, nationellt, men också lokalt, säger Widar Narvelo, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Helsingborg och före detta kommunekolog, som utformat enkäten. Naturens gratistjänster (Ekosystemtjänster) kräver vård och omsorg enligt FN och EU, också för de kommande generationerna som vi inte får svika.

-Vi är glada att en majoritet av partierna ställer sig bakom de konkreta åtgärder vi vill se. Ett klimat som går att leva i och bevarad biologisk mångfald är något som alla måste arbeta för, oavsett partitillhörighet. Vi hoppas nu att löftena står sig efter valet och att man förverkligar alla de åtgärder som behövs så väl. Gröna investeringar ger mer tillbaka för hälsa, klimat och ekonomi.

sammanställning VALENKÄT 2022

På riksföreningens hemsida finns det ännu mer om valet: www.naturskyddsföreningen.se

Öresundstur med miljöfartyget Sabella den 14 augusti

En fullbokad tur med ca 25 personer på Öresund denna helt underbara sommardag. Redan efter några minuter visade några tumlare upp sig. Vi stoppade upp vid Knähakens naturreservat vid två tillfällen för provtagning.

Första provet togs med en miniatyrgrävskopa. Provet visade att på/i denna lerbotten levde bl.a ormstjärnan, som är vanlig i Öresund. Den ligger på rygg och viftar med sina armar och fångar mikroskopiskt material/organismer som den sen stoppa I munnen som sitter mitt i kroppen. Där fanns också sjöborrar, märlor som gillar tång och islandsmusslor som kan bli mycket gamla. Åldern bestäms genom antalet årsringar på skalet. De vi fick se var stora som en barnhand och uppskattades ha ca. 65 år på nacken. Den äldsta Islandsmusslan som hittats – just utanför Island – hade en ålder av nästan 500 år.

Vårt andra bottenprov togs genom skrapning ovanpå botten. Provet innehöll en lång rad arter bl.a. Hästmusslan, som är en nyckelart i detta ekosystem. Eremitkräftor, som använder snäckors övergivna skal som skydd fanns i stort antal. Flera av dessa olika sorters snäckor fick vi också beskåda. Sjöstjärna, Krabba, Svart ormstjärna, Havsborstmask (vars latinska namn Sabella fått ge namn åt miljöfartyget) samt den orangefärgade korallen Död mans hand fanns också med i fångsten. Till slut, just när vi seglade in i Norra hamnen, visade vår trevlige och fantastiskt kunnige guide, Isak Rasmusson, upp ett ägg från en Rocka. Sammanfattningsvis en fantastisk intressant och givande tur där jag till denna redogörelse endast tagit några axplock.

Varannan vild!

Missa inte sommarens viktiga och inspirerande trädgårdsutställning på Fredriksdal! Här får vi upp ögonen för hur vi hjälper fjärilar, skalbaggar och andra småkryp – och därmed även fåglarna – genom att bjuda in naturens vilda växter i våra trädgårdar. Inhemska växter är värdväxter för våra insekter – och därför själva grunden för den biologiska mångfalden. I motsats till alla de importerade trädgårdsväxter som oftast pryder våra trädgårdar – och som är utlyfta ur sina ekologiska sammanhang.

I en tid där den biologiska mångfalden är allvarligt hotad väcker det hopp att vi kan göra något åt det. På ett enkelt och lustfyllt sätt dessutom: Plantera en björk, en lindberså, ett hagtornsträd, några av ängens vackra blommor! Och låt en del av gräsmattan vara oklippt för att i stället gå i blom!

Utställningen är producerad av Fredriksdal museer och trädgårdar tillsammans med initiativtagaren Christel Kvant, som är ordförande i Naturskyddsföreningen Helsingborg och som skrivit utställningstexterna. Här presenteras också Hervid Vallin, som en gång var med om att bilda Helsingborgstraktens Natur – nuvarande Naturskyddsföreningen i Helsingborg, och som också lade grunden för den skånska botaniska trädgården på Fredriksdal. Hervid Vallins minnesfond är sponsor för utställningen, som pågår hela sommaren.

Första lördagen i varje månad kan du träffa representanter för Naturskyddsföreningen i Helsingborg som berättar mera! 4 juni, 2 juli, 6 augusti och 3 september mellan kl 10 och 18 finns vi på plats.

Nej till solcellspark vid Svedberga!

Länsstyrelsen sade nej till den planerade solcellsanläggningen mellan de båda naturreservaten Tursköpsskogen och Svedberga kulle. Liksom Naturskyddsföreningen i Helsingborg anser Länsstyrelsen att det är olämpligt att bygga på jordbruksmark av ”ytterst hög bördighet- klass 8 av 10”. Bland den bördigaste i landet, men även i ett globalt perspektiv, konstateras i beslutet.

Naturskyddsföreningen har även framhållit att det är olämpligt att dela av de två naturreservaten med solceller och förespråkar i stället att de ska bindas samman för att främja det vilda livet i området.

Det bör vara möjligt att bygga solceller på annan mark än bruksvärd jordbruksmark säger Länsstyrelsen och föreslår nedlagda flygplatser, vägområden, tak och fasader – helt i linje med synpunkter som Naturskyddsföreningen fört fram.

På jakt efter Våren i Borgens naturreservat

Vi var drygt ett tiotal personer som i det underbara vårvädret besökte Borgens naturreservat. Vi möttes av ett hav av vitsippor med inslag av gul svalört. På ett par ställen fick vi njuta av den rara blåsippan – en blomma som numera bara finns på ett fåtal platser i Helsingborg. Lövträden bar stora knoppar men hade med något undantag inte slagit ut än. Detta gjorde att vi inte bara kunde höra fåglarna utan även se många av dem. En stor hackspett visade upp sin vackra fjäderdräckt med inslag av rött. Gärdsmyg, svarhätta och bofink kunde vi se på nära håll samtidigt som de sjöng. Fjärilar och humlor besökte flitigt vitsipporna. Någon aurorafjäril fick vi inte se men fick veta att den funnits på plats dagen innan. På vägen ner mot Råån besökte vi en gammal lertäkt där man på 1900- talet hittat förstenade fotavtryck från dinosaurier som vandrat där för många miljoner år sedan. Avtrycken skall finnas att se hos Höganäsbolaget. Fika intogs på höjdplatån Borgen. Solen lyste och värmde skönt under pausen. På nervägen från platån kunde vi beundra flera bestånd med blå violer. Sammantaget en härlig vårutflykt. Tom Svensson

Nya tag för naturen 2022!

Du som är medlem i Naturskyddsföreningen i Helsingborg är inte ensam om att känna ansvar och omsorg om våra naturområden. Vi är 1600 medlemmar, en stor rörelse med mycket kraft bakom orden. Vi samverkar med Skånes Naturskyddsförening, med kretsar som täcker upp alla Skånes kommuner, och dessutom i den nationella Naturskyddsföreningen, med 230.000 medlemmar, en av Sveriges största folkrörelser.

2022 har vi fortsatt fokus på våra lövskogar, stora såväl som små. Under det gångna året har det varit ovanligt många avverkningsanmälningar, och vi kämpar vidare för att den biologiskt värdefulla Smårydsskogen ska få stå kvar. Och vi gläder oss fortfarande över att Tursköpsskogen räddades och blev naturreservat i stället för avverkad! Detta efter många och långa insatser av inte bara oss, utan även ett stort nätverk av kunniga skogsvänner, där inte minst KOF:s (Kullabygdens ornitologiska förening) bidrog med kunskap och engagemang.

I år hoppas vi få med oss hela Helsingborg i vår kampanj för träden. För luftens skull, för klimatets skull och för den biologiska mångfaldens skull behöver vi inte bara skydda de dungar och skogar som redan finns, utan dessutom plantera flera. Vi satsar på att informera om vikten av att välja inhemska växter. Vi samarbetar med Fredriksdals muséer och trädgårdar i sommarens stora utställning Varannan vild, som handlar om hur vi kan stödja den biologiska mångfalden i våra trädgårdar genom att bjuda in växter från den vilda, skånska naturen.

Detta och mycket mera står på dagordningen för 2022. Vi är tacksamma för ditt stöd, och om du vill delta i vårt arbete är du välkommen att medverka i vår arbetsgrupp för biologisk mångfald, som vi avser att få i gång i vår.

Kolla vårens och sommarens program – vi hoppas du ska hitta aktiviteter som passar dig, vare sig du gillar träd, fåglar, blommor, hav och vatten.

Christel Kvant, ordförande.

Hemsida: helsingborg.naturskyddsforeningen.se    
Facebook: Naturskyddsföreningen Helsingborg   
Post: Christel Kvant, Pålsjögatan. 27, 254 40 Helsingborg

 

 

Örnrundan 14 nov 2021

Vaknade till en gråmulen dag, men det stoppar ju ingen hängiven naturvän, så vi var ett tappert gäng som åkte gemensamt från vår utgångspunkt Fredriksdals parkeringen, mot våra örnmarker i Kullabygden.
Första stopp blev vid Svedberga för att beskåda fyra st Glador som satt på ladugårds taket längs med vägen.
Det var rätt lugnt ute på fälten, varken gäss eller sångsvanar, som annars brukar finnas i stort antal fanns där.
Vi stannade vid Stureholms våtmark, där fanns förutom gräsänder även bläsänder i dammen.
Väl framme vid Sandön som var huvudmålet,
Fick vi se  sju stycken havsörnar som satt ute på revet allihop.
Ibland tog en eller två till vingarna, varpå dom fick med sig resten av ”invånarna” upp i luften, det var ett fint skådespel.
Så trots magert fågelliv på väg hit, så fick vi valuta för pengarna väl här.
Med Naturliga hälsningar Mikael Fahlman 

Åtterinförande av försvunna arter i Helsingborg med frö etc.

Möte 9 december: Widar Narvelo representerade Naturskyddsföreningen på detta hybridmöte på SBF, som Fredrik B kallat till. Jan-Erik Hederås deltog lyssnande på länk. Det var ett 10-tal deltagare, varav 2 konsulter som gjort ett väldigt bra jobb med att kartlägga vilka arter (140 st) som är intressanta/lämpliga att samla frö från och hjälpa till att sprida i HBG.

Samarbete pågår sedan ett par år med Fredriksdal angående uppförökning av arter från trakten. De har redan satt ut svinrot, martorn och skogsklocka på olika ställen. Kanske vill de göra en samaktivitet för allmänheten i samband med slåtterdagen nästa år.

Två mycket intressanta föredrag hölls av Emil Åsegård och Cassandra Hallman (eg amerikan men i Sv sen 4 år och har sv rötter). Hon berättade att man kommit mycket längre i USA med artbevarande och det finns t o m en lag i någon av delstaterna om att använda inhemska arter vid återställande av marker etc.

Widar Nervalo

Ska Helsingborgs åkerjordar förvandlas till lastbilscentraler?

Planerna på nya logistikcentra kommer slag i slag, när stadens ledning vill göra Helsingborg till ledande ”klimatsmarta logistiknod”.
Naturskyddsföreningen är kritisk mot denna satsning på ett transportsystem som ger ökade klimatutsläpp och samtidigt berövar oss möjligtheten till närproducerad mat. Läs insändaren i HD 4 nov 2021. https://etidning.hd.se/2847/helsingborgs-dagblad-b/463919/2021-11-04/24092969/ofattbart-att-det-ar-lastbilstrafik-helsingborg-ska-bli-valdigt-bra-pa