Svamputflykt lördagen 4 september

Vi var drygt 50 personer som på morgonen samlades på Gruvtorget i Höganäs för att delta i årets svamputflykt. Turen gick i år till naturreservatet Svedberga kulle. Ett härligt sensommarväder gjorde att stämningen bland deltagarna var på topp. Att det kommit en hel del barn gladde oss ledare, som gärna ser att återväxten bland svampintresserade säkras. Svedberga kulle består huvudsakligen av ädellövskog. Toppen av kullen, som bjuder på en hänförande utsikt mot Kullen och Skälderviken, utgörs av betesmark. Det fanns gott om svamp men den senaste tidens torka hade gjort att de flesta svampar var kraftigt insektsangripna. Det blev därför inte så mycket matsvamp för deltagarna att ta med hem. En vacker svamp, som många hittade, var rodnande fjällskivling. I äldre svampböcker beskrivs den som ätlig men numera anses den som giftig. En deltagare hittade en stolt fjällskivling, som är en mycket läcker matsvamp. Eftersom dessa båda svampar är ganska lika varandra och därför kan förväxlas fick deltagarna undervisning i vilka kännetecken man skall vara observant på för att inte ta fel. Även kännetecknen för att skilja ätliga soppar från oätliga sådana gicks igenom. Flera deltagare uttryckte sin glädje över de genomgångar som gjorts av goda matsvampar och oätliga/giftiga förväxlingssvampar. De sa att de i framtiden skulle våga plocka fler sorters svamp. En ganska ovanlig svamp vi hittade var fjällsopp. Den väckte deltagarnas intresse genom sitt speciella utseende. En annan svamp som väckte intresse genom sitt utseende och gelèartade konsistens var oxtunga. Det allmänna omdömet var dagens utflykt varit trevlig och givande. / Tom Svensson

Tursköpsskogen är räddad och blir naturreservat!

Det är med stor glädje och lättnad Naturskyddsföreningen tar emot beskedet att Tursköpsskogen inte kommer att avverkas, utan i stället blir skyddad som naturreservat. Länsstyrelsen har i en överenskommelse med markägaren hittat en lösning som innebär att skogen är fortsatt privatägd med jakträtt, men det blir förbud mot avverkning och bete.

(mer …)

Så får du en levande trädgård!

Din trädgård kan göra skillnad för den biologiska mångfalden! Lär dig hur din trädgård kan ge mat och skydd åt vildbin och andra invånare – hela säsongen. Vi pratar om vilka växter som är matnyttiga – och vilka som inte är det.

Onsdag den 5 maj, klockan 19.00, kan du vara med på ett digitalt föredrag av Christel Kvant med titeln “Så får du en levande trädgård”. Christel Kvant är författare till flera trädgårdsböcker, bland annat Vår Trädgårdsbok, Trädgårdens Rum och Trädets tid. Hon är även krönikör i tidningen Trädgårdsliv och Ordförande för Naturskyddsföreningen i Helsingborg.

ANMÄLAN
Denna kostnadsfria digitala föreläsningen sker med hjälp av verktyget Zoom. Dagen innan skickar vi en zoom-länk (som behövs för att vara med) till alla som har anmält sig. Anmäl dig till: perstorp@naturskyddsforeningen.se

Välkommen till digital kretsstämma

Naturskyddsföreningen i Helsingborg kallar till digital kretsstämma måndagen den 29:e mars kl 19 på zoom.  Alla medlemmar är välkomna att anmäla sitt deltagande till martin.almroth1@gmail.com senast den 20:e mars.  Vid mötet avhandlas årsredovisning, verksamhetsberättelse samt val till förtroendeposter.

Dagordning SNF Hbg 2021  Från Valberedningen

Så snart pandemin släppt greppet om vår tillvaro återkommer vi med aktiviteter kring natur och miljö, som vi alla längtar efter.

Varma hälsningar

Christel Kvant, ordförande

Tursköps skog – naturområde

I den västra delen av Kattarps socken ligger Tursköps skog, som sträcker sig mellan Svedbergavägen i norr och Viebäcken, ett källflöde till Skavebäcken, i söder. Skogen består av en större nordlig del samt två mindre delar i sydväst och sydöst. Delarna avgränsas av smala midjor.

På en karta från 1700-talet ingår området i Tursköps åkrar och ängsvång, och på 1870-talet är området en skogbeväxt äng, troligen en slåtteräng glest beväxt med träd och buskar. På 1940-talet beskrevs området som de förvuxna och illa medfarna kvarlevorna av den äldre ängen. Skogen är 2020 på flera ställen tät, och det finns partier av sly och ogenomträngliga snår av sötbjörnbär. (mer …)