Nya tag för naturen 2022!

Du som är medlem i Naturskyddsföreningen i Helsingborg är inte ensam om att känna ansvar och omsorg om våra naturområden. Vi är 1600 medlemmar, en stor rörelse med mycket kraft bakom orden. Vi samverkar med Skånes Naturskyddsförening, med kretsar som täcker upp alla Skånes kommuner, och dessutom i den nationella Naturskyddsföreningen, med 230.000 medlemmar, en av Sveriges största folkrörelser.

2022 har vi fortsatt fokus på våra lövskogar, stora såväl som små. Under det gångna året har det varit ovanligt många avverkningsanmälningar, och vi kämpar vidare för att den biologiskt värdefulla Smårydsskogen ska få stå kvar. Och vi gläder oss fortfarande över att Tursköpsskogen räddades och blev naturreservat i stället för avverkad! Detta efter många och långa insatser av inte bara oss, utan även ett stort nätverk av kunniga skogsvänner, där inte minst KOF:s (Kullabygdens ornitologiska förening) bidrog med kunskap och engagemang.

I år hoppas vi få med oss hela Helsingborg i vår kampanj för träden. För luftens skull, för klimatets skull och för den biologiska mångfaldens skull behöver vi inte bara skydda de dungar och skogar som redan finns, utan dessutom plantera flera. Vi satsar på att informera om vikten av att välja inhemska växter. Vi samarbetar med Fredriksdals muséer och trädgårdar i sommarens stora utställning Varannan vild, som handlar om hur vi kan stödja den biologiska mångfalden i våra trädgårdar genom att bjuda in växter från den vilda, skånska naturen.

Detta och mycket mera står på dagordningen för 2022. Vi är tacksamma för ditt stöd, och om du vill delta i vårt arbete är du välkommen att medverka i vår arbetsgrupp för biologisk mångfald, som vi avser att få i gång i vår.

Kolla vårens och sommarens program – vi hoppas du ska hitta aktiviteter som passar dig, vare sig du gillar träd, fåglar, blommor, hav och vatten.

Christel Kvant, ordförande.

Hemsida: helsingborg.naturskyddsforeningen.se    
Facebook: Naturskyddsföreningen Helsingborg   
Post: Christel Kvant, Pålsjögatan. 27, 254 40 Helsingborg