Åtterinförande av försvunna arter i Helsingborg med frö etc.

Möte 9 december: Widar Narvelo representerade Naturskyddsföreningen på detta hybridmöte på SBF, som Fredrik B kallat till. Jan-Erik Hederås deltog lyssnande på länk. Det var ett 10-tal deltagare, varav 2 konsulter som gjort ett väldigt bra jobb med att kartlägga vilka arter (140 st) som är intressanta/lämpliga att samla frö från och hjälpa till att sprida i HBG.

Samarbete pågår sedan ett par år med Fredriksdal angående uppförökning av arter från trakten. De har redan satt ut svinrot, martorn och skogsklocka på olika ställen. Kanske vill de göra en samaktivitet för allmänheten i samband med slåtterdagen nästa år.

Två mycket intressanta föredrag hölls av Emil Åsegård och Cassandra Hallman (eg amerikan men i Sv sen 4 år och har sv rötter). Hon berättade att man kommit mycket längre i USA med artbevarande och det finns t o m en lag i någon av delstaterna om att använda inhemska arter vid återställande av marker etc.

Widar Nervalo