Bevara Småryddsskogen som naturreservat

Lövskog utanför Helsingborg ska avverkas – trots protester
Rödlistade arter, närheten till ett befintligt naturreservat och rekreation är tre argument från oss i Naturskyddsföreningen som vill göra Smårydsskogen till ett naturreservat. Markägaren säger nej – och har ansökt om tillstånd för avverkning. Läs mer i HD https://www.hd.se/2021-10-18/lovskog-utanfor-helsingborg-ska-avverkas–trots-protester