Svamputflykt lördagen 4 september

Vi var drygt 50 personer som på morgonen samlades på Gruvtorget i Höganäs för att delta i årets svamputflykt. Turen gick i år till naturreservatet Svedberga kulle. Ett härligt sensommarväder gjorde att stämningen bland deltagarna var på topp. Att det kommit en hel del barn gladde oss ledare, som gärna ser att återväxten bland svampintresserade säkras. Svedberga kulle består huvudsakligen av ädellövskog. Toppen av kullen, som bjuder på en hänförande utsikt mot Kullen och Skälderviken, utgörs av betesmark. Det fanns gott om svamp men den senaste tidens torka hade gjort att de flesta svampar var kraftigt insektsangripna. Det blev därför inte så mycket matsvamp för deltagarna att ta med hem. En vacker svamp, som många hittade, var rodnande fjällskivling. I äldre svampböcker beskrivs den som ätlig men numera anses den som giftig. En deltagare hittade en stolt fjällskivling, som är en mycket läcker matsvamp. Eftersom dessa båda svampar är ganska lika varandra och därför kan förväxlas fick deltagarna undervisning i vilka kännetecken man skall vara observant på för att inte ta fel. Även kännetecknen för att skilja ätliga soppar från oätliga sådana gicks igenom. Flera deltagare uttryckte sin glädje över de genomgångar som gjorts av goda matsvampar och oätliga/giftiga förväxlingssvampar. De sa att de i framtiden skulle våga plocka fler sorters svamp. En ganska ovanlig svamp vi hittade var fjällsopp. Den väckte deltagarnas intresse genom sitt speciella utseende. En annan svamp som väckte intresse genom sitt utseende och gelèartade konsistens var oxtunga. Det allmänna omdömet var dagens utflykt varit trevlig och givande. / Tom Svensson