Traditionell slåtter på Esket

Lördagen den 5 augusti var det åter dags för den årliga slåttern på Eskets äng nedanför Råå vattentorn. Solen sken, det var 20 grader i luften och 45 intresserade och arbetssugna personer i alla åldrar samlades vid de redan uppsatta hässjorna. Eftermiddagen inleddes men en blomstervandring av Widar Narvelo där han redogjorde för platsens historia och hur slåtter gynnar många arter som blivit mer sällsynta när lantbruket moderniserats.
På vandringen visades arter som krissla, blodnäva, björnloka, kungsmynta, väddklint, getapel, gräddmåra, hampflockel och videört. Två till sin storlek mycket imponerande hasselbuskar står i ängens södra del och bildar en portal över stigen.
Efter en timmes vandring återvände vi till slåtterängen och fick en praktisk genomgång i lie-teknik av Fredrik Bengtsson, kommunekolog på Helsingborgs stad. Många händer greppade lie, räfsa eller högaffel och satta igång. Tre musikanter höjde stämningen ytterligare med fioler och flöjt. Ett par timmar senare var en ansenlig yta slagen och två hässjor var fyllda till manshöjd. Trötta och glada fick vi vila och friska upp oss med dricka, kanelbullar och äpplen. Naturskyddsföreningen och stadsbyggnadsförvaltningen tackar för stort intresse och en god arbetsinsats för naturvården!
Rikard Jansson