Tursköpsskogen har fått 32 holkar

Tursköpsskogen blev naturreservat 2021 genom länsstyrelsen efter påtryckningar från bl a Naturskyddsföreningen, KOF (Kullabygdens Ornitologiska Förening) och Helsingborgs stad. Det är en värdefull ädellövskog med ek, bok  avenbok, hassel och delvis fuktig med rik flora.

Den 11e december fick skogen 32 holkar, fram för allt för stare, genom samarbete mellan nämnda parter. Styrelseledamoten i Göran Jönsson, Naturskyddsföreningen hade snickrat två av dem.

Särskilt viktigt är området för migrerande rovfåglar, men också för stora mängder tättingar och trastar. Svedberga kulleÖppnas i nytt fönster., ett annat skogsklätt naturreservat, ligger cirka 2,5 km nordväst om Tursköpsskogen medan naturreservatet Christinelunds ädellövskogÖppnas i nytt fönster. ligger cirka 7,5 km sydväst ut.