På jakt efter våren 15 april 2023

Vi var ett tiotal naturintresserade som på förmiddagen samlades vid Vallåkra stenkärlsfabrik för att i naturreservatet Borgen leta efter vårtecken. Vädergudarna var med oss och bjöd på soligt om än något blåsigt väder.

Vi fick se blommande vitsippor, svalört, violer och blåsippor. Till detta den inte helt vanliga vätterosen – en rotparasit som främst lever på hassel. Den är en dryg decimeter hög och rosa till färgen, se fotot. Fåglarna höll konsert. Gärdmyg, rödhake, bofink, talgoxe m.fl. var flitiga. Nötväckan inte bara ropade utan drillade flitigt och en hackspett trummade.
Vi fick veta att det i en av lertäkterna hittats förstenade fotavtryck från dinosaurier som levde här för många miljoner år sedan. Spår av lertäkter kunde ses på flera ställen. En knappt skönjbar stig vid Råån upp mot högplatån Borgen var en rest av en järnväg där det under förra århundradet i små vagnar transporterades lera från en av täkterna.
Besöket uppe på högplatån avslutades med en fikastund innan vi styrde stegen tillbaka mot parkeringen vid stenkärlsfabriken. En riktigt trevlig vårpromenad tyckte vi alla.
Tom Svensson