Björka skog – naturreservat sedan 2023

Lördag den 4 maj hade vi en intressant och lyckad vandring med ca 25 deltagare  och perfekt väder.
Vi gick slingan runt i reservatet i Björka skog. och Widar Nervalo berättade om olika träd, skog, reservatet och markhistoria,
Hans kunskap är oerhört  intressant och vi fick även veta att markhistorikern Mårten Sjöbeck inventerade i Helsingborgsområdet under tiden  1920-1960 cirka och skrev många artiklar om floran och historiken i Luggude härad. Hans avritningar av lantmäteriakterna från 1700-talet visades.
Många intressant frågor och svar om träden och övrig natur.
Skogens historia sedan istiden, ädellövskogar, fåglar, fjärilar, växter och blommor berikade oss.