Utflykt med tonvikt på vårens fåglar i grönområden i Fredriksdal och Pålsjö 24 maj 2020

Sju personer förutom undertecknad slöt upp i Fredriksdal för att ge vårens fåglar chansen att höra av sig eller visa upp sig. Förutsättningarna var inte de bästa. Grått och svalt väder med återkommande lätta regnskurar försökte dämpa vårt humör. Detta lät vi oss dock inte avskräckas av. På behörigt avstånd från varandra tog vi oss på våra cyklar vidare mot Pålsjö skog med omgivningar. Vädret förbättrades så småningomoch gav oss möjlighet lyssna och iaktta fåglarna längs vår färdväg. Ungefär samma fåglar som vid föregående års utflykt till samma område vid samma tid iakttogs ellerhördes. Några undantag dock. Det rörde sig då om fåglar som iakttagits tidigare mennu uteblivit. Samma arter saknades vid rekognoseringen två dagar i rad inför utflykten. Dessa arter var grönsångare, rödstjärt, St. hackspett och grönfink. Somavslutning på cykelturen intogs medhavd matsäck varefter vi skildes åt vid gotthumör. Nedan följer sammanställning av under utflykten observerade fågelarter:
/ Sven Gustavi som också fungerade som utflyktsledare.