Ängelholms flygplats bör inte finansieras med skattepengar

Helsingborgs kommunledning har beslutat stödköpa Ängelholms flygplats för att rädda flygresandet till och från Stockholm åt framtiden. Ytterligare sex kommuner har uttalat sin avsikt att ansluta sig – och därmed ska även skattebetalarna i Ängelholm, Höganäs, Båstad, Bjuv, Perstorp och Klippan stå för notan för ett flyg som inte längre bär sig och som dessutom står för stora utsläpp av växthusgaser som är på väg att förstöra vårt klimat.

Vi representanter för Naturskyddsföreningarna i de sju berörda kommunerna känner stor oro för kommunernas sätt att med detta beslut demonstrera sin likgiltighet inför klimathotet. I Sibirien rasar i detta nu bränder i skogar på över en miljon hektar, omöjliga att släcka. För ett halvår sedan var stora delar av Australien ett brinnande inferno. Kalifornien, Sydafrika, Grekland – många är de länder som drabbas återkommande, och de som 2018 fick fly undan lågorna i de många svenska skogsbränderna vet att klimatförändringarna inte är något som eventuellt kan komma sen och drabba någon annan. De är här, de hotar vår försörjning, den biologiska mångfalden, vår tillgång på mat och vatten – ja vårt liv och vår framtid.

Det finns olika sätt att räkna ut hur mycket mer koldioxidutsläpp en flygresa ger jämfört med en tågresa – eller ett digitalt möte – men låt oss nöja oss med att konstatera att det är tusentals gånger mer. Minskat flygande är en av de allra viktigaste åtgärder vi kan vidta för att få ner växthusgaserna och därmed ha en chans att överlämna ett klimat som går att leva i till våra barn och barnbarn.

Det är mycket hög tid att fatta beslut som går åt rätt håll. Vi behöver en omställning som tar ut en tydlig riktning mot hållbara sätt att äta, bo, konsumera, transportera och förflytta oss. En intensifierad utbyggnad och upprustning av järnvägen hör till de åtgärder som brådskar.

Vi uppmanar nu alla partier att säga nej till att använda våra skattepengar till att subventionera flygplatsen.

Christel Kvant, ordförande Naturskyddsföreningen i Helsingborg
Anders Svensson, ordförande Naturskyddsföreningen i Ängelholm
Ulrik Alm, ordförande Naturskyddsföreningen i Kullabygden
Pål Abrahamsson, ordförande Naturskyddsföreningen Bjäre
Mikael Johansson, ordförande Klippanbygdens Naturskyddsförening
Gerrit Fokkema, ordförande Naturskyddsföreningen i Perstorp
Lars-Bertil Nilsson, ordförande Naturskyddsföreningen Söderåsen
Linda Birkedal, ordförande Naturskyddsföreningen i Skåne