Bruces skog – naturområde

Detta natur-och rekreationsområde ca 6 km öster om Helsingborgs centrum. Kartor över området finns vid Österleden och vid parkeringen vid Långebergavägen.

Här finns olika skogstyper, där man kan få se rådjur och räv, samt betesmarker, där får och kor betar sommartid. Vid fågelsjön finns utsiktstorn med bilder på de fåglar man kan få se vid olika tider på året. Det finns även en hundslinga med rejäla hägn.