Välkommen till digital kretsstämma

Naturskyddsföreningen i Helsingborg kallar till digital kretsstämma måndagen den 29:e mars kl 19 på zoom.  Alla medlemmar är välkomna att anmäla sitt deltagande till martin.almroth1@gmail.com senast den 20:e mars.  Vid mötet avhandlas årsredovisning, verksamhetsberättelse samt val till förtroendeposter.

Dagordning SNF Hbg 2021  Från Valberedningen

Så snart pandemin släppt greppet om vår tillvaro återkommer vi med aktiviteter kring natur och miljö, som vi alla längtar efter.

Varma hälsningar

Christel Kvant, ordförande