På jakt efter Våren i Borgens naturreservat

Vi var drygt ett tiotal personer som i det underbara vårvädret besökte Borgens naturreservat. Vi möttes av ett hav av vitsippor med inslag av gul svalört. På ett par ställen fick vi njuta av den rara blåsippan – en blomma som numera bara finns på ett fåtal platser i Helsingborg. Lövträden bar stora knoppar men hade med något undantag inte slagit ut än. Detta gjorde att vi inte bara kunde höra fåglarna utan även se många av dem. En stor hackspett visade upp sin vackra fjäderdräckt med inslag av rött. Gärdsmyg, svarhätta och bofink kunde vi se på nära håll samtidigt som de sjöng. Fjärilar och humlor besökte flitigt vitsipporna. Någon aurorafjäril fick vi inte se men fick veta att den funnits på plats dagen innan. På vägen ner mot Råån besökte vi en gammal lertäkt där man på 1900- talet hittat förstenade fotavtryck från dinosaurier som vandrat där för många miljoner år sedan. Avtrycken skall finnas att se hos Höganäsbolaget. Fika intogs på höjdplatån Borgen. Solen lyste och värmde skönt under pausen. På nervägen från platån kunde vi beundra flera bestånd med blå violer. Sammantaget en härlig vårutflykt. Tom Svensson