Nej till solcellspark vid Svedberga!

Länsstyrelsen sade nej till den planerade solcellsanläggningen mellan de båda naturreservaten Tursköpsskogen och Svedberga kulle. Liksom Naturskyddsföreningen i Helsingborg anser Länsstyrelsen att det är olämpligt att bygga på jordbruksmark av ”ytterst hög bördighet- klass 8 av 10”. Bland den bördigaste i landet, men även i ett globalt perspektiv, konstateras i beslutet.

Naturskyddsföreningen har även framhållit att det är olämpligt att dela av de två naturreservaten med solceller och förespråkar i stället att de ska bindas samman för att främja det vilda livet i området.

Det bör vara möjligt att bygga solceller på annan mark än bruksvärd jordbruksmark säger Länsstyrelsen och föreslår nedlagda flygplatser, vägområden, tak och fasader – helt i linje med synpunkter som Naturskyddsföreningen fört fram.