Valenkät 2022

En majoritet av Helsingborgs politiker säger ja till att bevara och köpa in skogar, anlägga våtmarker, plantera flera inhemska träd och satsa på flera naturreservat.

-Det är överlag ett positivt gensvar från de lokala partierna, konstaterar Widar Narvelo,  Naturskyddsföreningen i Helsingborg, som  försöker få in de viktiga gröna frågorna i valdebatten.

S, C, Mp, V, Kd, M och SD ställer sig överlag bakom en ökad satsning på miljö och klimat i kommunen. Liberalerna sticker ut med mest negativ inställning till de miljöåtgärder som Naturskyddsföreningen efterlyser. Bevarandet av åkerjord är den fråga som mest skiljer partierna åt, där L och M har en mera tillåtande inställning till exploatering.

Europas floder torkar ut, skogarna brinner och på andra sidan jorden ödeläggs livsmiljöer av översvämningar. Klimatförändringarna är inte längre ett hot – de är verklighet. Ändå har dessa livsviktiga frågor fått en undanskymd plats i valdebatten.

Naturskyddsföreningen i Helsingborg har därför i en enkät till Helsingborgs politiker ställt sju frågor om hur partierna tänker arbeta för att bevara och utöka skogar, grönområden och våtmarker och skydda miljön i Öresund med marina reservat.

-Arbetet för hållbart klimat och biologisk mångfald måste föras på alla nivåer – globalt, nationellt, men också lokalt, säger Widar Narvelo, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Helsingborg och före detta kommunekolog, som utformat enkäten. Naturens gratistjänster (Ekosystemtjänster) kräver vård och omsorg enligt FN och EU, också för de kommande generationerna som vi inte får svika.

-Vi är glada att en majoritet av partierna ställer sig bakom de konkreta åtgärder vi vill se. Ett klimat som går att leva i och bevarad biologisk mångfald är något som alla måste arbeta för, oavsett partitillhörighet. Vi hoppas nu att löftena står sig efter valet och att man förverkligar alla de åtgärder som behövs så väl. Gröna investeringar ger mer tillbaka för hälsa, klimat och ekonomi.

sammanställning VALENKÄT 2022

På riksföreningens hemsida finns det ännu mer om valet: www.naturskyddsföreningen.se