Stadsplan 2017

Kolonisterna får stöd av Naturskyddsföreningen. Läs hela vårt yttrande om Stadsplan 2017!   Helsingborg står inför en omfattande förtätning, föranledd av ökad efterfrågan på bostäder. Eftersom staden dessutom är omgiven av högklassig odlingsjord är det inte längre försvarbart att låta nya bostadsområden breda ut sig i stadens omgivningar. Alternativet blir att förtäta befintlig bebyggelse. Naturskyddsföreningen i Helsingborg […]

Läs mer

Pålsjö naturreservat | Insändare HD

Bygg inga villor i Pålsjö naturreservat! (insändare Helsingborgs Dagblad 2016-06-26) ”Den demokratiska processen kring Pålsjöområdet framstår som ett spel för gallerierna.” Nu står det Helsingborgs kommun fritt att bygga villor där vi alla trodde det skulle bli naturreservat, skriver tre företrädare för Naturskyddsföreningen i Helsingborg. Pålsjö skog och områdena i anslutning till skogen hör till Helsingborgs […]

Läs mer

Huggorm i Väla skog?

I en artikel i Helsingborgs Dagblad 2 februari om en pytonorm i Väla skog påstås vi ha svarat att det rör sig om en huggorm. Ett förtydligande har publicerats i HD 5 februari, och en ny version av artikeln har förts in i nätupplagan av artikeln. Mest upprörda är vi dock över att någon släpper ut ett djur […]

Läs mer