Floragruppen | 2016-08-03 Hasslarps dammar

Det hade regnat på eftermiddagen, delvis ganska kraftigt, och bara tre deltagare kom till kvällsvandringen. Vi började med att gå runt den sydvästra dammen. Denna är grund med fast botten, och i kanterna växer det gott om tiggarranunkel och strandskräppa men även brunskära och nickskära. Med en dragg håvade vi in vattenväxter, mest axslinga men även vårtsärv fastnade […]

Läs mer

Floragruppen | 2016-07-07 Råå, Äsket

De 13 deltagarna samlades på parkeringen vid Örby ängar, och där studerades röjningarna som gjorts för att bygga nya parkeringsplatser till Råå småbåtshamn. Vi tittade också på den lilla bäcken som mynnar på badstranden nedanför parkeringen. Några glasålar såg vi inte, men väl ett antal blommor som växte i bäckkanten, bl.a. knölsyska. Därefter vandrade vi längs skjutbanan, förbi stora […]

Läs mer

Floragruppen | 2015-06-17 Kristinelunds ädellövskog

I ösregnet var vi bara tre personer samt en hund, som valde att göra sin obligatoriska kvällspromenad tillsammans med oss i skogen. Vinden kändes kall ute på den omgivande Ängelholmsslätten, men regnet föll stilla, och det kändes rätt behagligt inne i den skyddande skogen. Där växte ovanligt mycket skogslind, och vi fann den tämligen sällsynta sårläkan i full […]

Läs mer

Floragruppen | 2015-05-28 Väla skog

Väderutsikterna var inget vidare, men vi 16 deltagare kunde glädja oss åt att regnet upphörde, även om kvällen var kylig. Bland mindre vanliga växter märktes skogskornell och sankt Pers nycklar [foto: Ing-Marie Henningsson]. Sven-Åke fann vårärt som inte setts i skogen på 15 år. En jättebok med ca 5 m stamomkrets väckte vår berättigade uppmärksamhet. [JEH]

Läs mer